456-0550/01 – Fundamentals of Programming (ZP)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits6
Subject guarantordoc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA219 Ing. Petr Blaha
CHU074 Ing. Ľuboš Chupáč
HLA168 Ing. Lukáš Hlaváček
HOR460 Bc. Tomáš Horčičák
KOC245 Ing. Tomáš Kocyan
RAD79 Ing. Michal Radecký, Ph.D.
SRU048 Mgr. Štěpán Šrubař
TIM008 Ing. Anton Timofieiev
VAJ049 Ing. Robert Vajdík
VYM036 Ing. Michal Výmola
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to provide students with foundations and support for other courses aimed directly at the algorithms and programming languages. After completion of this course, students will be able to: Work and use the integrated development environment for C++. Create documentation not only to the source code. Work in a university school network. Be familiar with tools and approaches from various areas of IT-related contents changes the subject. Get a general overview of importance for subsequent studies.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Subject Fundamentals of Programming is subject to its scope covers the fundamental knowledge of students of bachelor study. Goal of the subject is to extend programming skills of students. Students in this subject will gain the necessary knowledge for effective development of applications in the development environment, the creation and processing of related electronic documentation and a wide range of surveillance of knowledge in the field of Information Technology. Lectures are generally designed as a combination of the interpretation of a "live" demonstrations of each topic (if relevant to the topic appropriate and feasible). It also provides for interaction (questions, comments) of individual students at the lecture itself.

Compulsory literature:

Lectures and presentations of the course Introduction to Programming Lectures and other course materials Algorithms I. Links to current and relevant sources presented on the website of the course.

Recommended literature:

Document system IDOC (idoc.vsb.cz) MSDN: http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/default.aspx MSDN Connection: http://www.microsoft.com/cze/msdn/

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Odevzdání a absolvování všech dílčích úkolů (za daných podmínek v počtu bodů) a vykonání závěrečného zápočtového testu.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Služby školní sítě – seznámení se službami sítě univerzity, vysvětlení možností a pravidel pro používání těchto služeb. Programování a programovací jazyky – přehled typů programovacích jazyků a jejich charakteristiky, porovnání a představení. Vývojové prostředí obecně – charakteristika vývojových prostředí pro programovací jazyky, úvod do používání VS 2008. Visual Studio – detailnější pohled na možnosti, které nabízí VS 2008. Debugování, Zkratkové klávesy, testy, atd. Operační systémy a počítačové sítě – pojmy, technologie a přístupy používané v uvedených oblastech, a to především v návaznosti na používání počítačů při výuce. Zaměření na práci v systému Linux. Internet, WWW – seznámení s prostředím, možnostmi a službami Internetu. Vysvětlení problematiky tvorby WWW stránek a vztahu ke grafickému zpracování obrazu. Zaměření na HTML, CSS a XML technologie. Programování a dokumentace – pravidla pro psaní kódů, komentování a dokumentace. Nástroje pro tvorbu dokumentací. Základy práce v systému MATLAB, práce s matematickými strukturami, vizualizace 2D a 3D. Vývoj software – popis průběhu vývoje software jako celku, a to včetně specifikace a komunikace se zadavatelem. Pravidla a základní znalosti programátora. Týmová práce při vývoji software – koncepce týmové programátorské práce. Nástroje podporující týmovou práci při programování (Team System, SVN) . Typografie a elektronické publikování – charakteristika pojmů a pravidel pro typografii elektronických dokumentů, úvod do problematiky elektronického publikování prostřednictvím různých nástrojů se zaměřením na systém Latex. Počítačová grafika – přehled pojmů a přístupů v počítačové grafice a její praktické použití. Náplň počítačových cvičení Jednotlivá cvičení budou svou náplní odpovídat přednáškám, a to u témat, která sebou nesou praktické možnosti testování, apod. U témat zaměřených teoreticky budou odpovídající cvičení koncipována formou diskusi nad danými tématy. Dále na cvičeních bude umožněna vazba na programovací předměty a studenti si tak budou moci přímo zkoušet a implementovat problematiku probíranou na jiných přednáškách, především ve vztahu k předmětu Algortimy I. Konkrétní náplň počítačových cvičení bude obsahovat především: Služby školní sítě, změna hesla a jeho používání, elektronická pošta Základy práce v systému Linux a Windows, spouštění aplikací, apod. VS 2008 HTML a tvorba jednoduché WWW stránky a její publikace Komentování zdrojového kódu a tvorba dokumentace MATLAB VS 2008 team System, SVN Základní použití systému Latex

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 51
        Projekt Project 60  31
        Test Written test 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner