456-0551/01 – Algoritmy II (ALG II)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětudoc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ABD006 Ing. Hussam Abdulla, Ph.D.
BLA219 Ing. Petr Blaha
DVO26 doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
HLA168 Ing. Lukáš Hlaváček
JAK58 RNDr. Ondřej Jakl, CSc.
MIK0070 Mgr. Ondřej Mikulica
OH140 RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
POH034 Ing. Milan Pohančeník
SCH317 Ing. Peter Scherer
SIK107 Ing. Rostislav Sikora
SIL055 Ing. Tomáš Šilhavý
SUR081 Ing. Milan Šurkala
VAJ049 Ing. Robert Vajdík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s objektově orientovaným programováním a rozvinout znalosti studentů do oblasti datových struktur. Po absolvování předmětu bude student schopen: analyzovat zadaný problém z pozice OOP, vytvořit a odladit program C++ s využitím OOP, využívat binární stromy a hašovací tabulky, posoudit efektivitu zvoleného řešení daného problému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je pokračováním předmětu Algoritmy I. V tomto kurzu bude kombinován výklad objektově orientovaného programování s představením dalších často používaných datových struktur - binárních stromů a hašovacích tabulek. OOP je chápáno spíše směrem ke zvládnutí implementace nejrůznějších tabulek, seznamů s operacemi vkládání, následného vyhledávání a rušení elementů, než směrem k návrhu komplexnějších systémů. Tento cíl bude naplněn v kurzech zabývajících se softwarovým inženýrstvím.

Povinná literatura:

Studijní opora (skripta), dostupné na stránkách garanta předmětu, www.cs.vsb.cz/dvorsky Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, Bratislava 1989. Sedgewick R.: Algoritmy v C, části 1-4, SoftPress, Praha, 2003 Wróblewski P.: Algoritmy. Datové struktury a programovací techniky, Computer Press, Praha 2003 SCHILDT. Herbert. Nauč se sám C++. Osborne/Softpress. 2000. ISBN 80-86497-13-5

Doporučená literatura:

Cormen, Leiserson, Rievest: Introduction to Algorithms, MIT Press, 2001. Stroustrup, B.: C++ Programovací jazyk. Česky: BEN-technická literatura, Praha 1997 Virius M.: Pasti a propasti jazyka C++, ComputerPress, Praha 2005, druhé vydání, ISBN 80-251-0509-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Realizace a obhajoba projektu. Programování jednoduchých aplikací na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Úvodní přednáška, organizační záležitosti, souhrn nutných znalostí z předmětu Algoritmy I Objektově orientované paradigma, objekt, třída, atribut, metoda OOP v C++, dynamická alokace paměti Dědičnost Polymorfismus, virtuální metody Abstraktní datové typy, využití OOP Graf jako datrová struktura, průchody do hloubky a do šířky Binární stromy, definice, vyhledávání Binární stromy, vkládání, rušení vrcholů, průchody stromem Přehled vyvážených binárních stromů, B-stromy Hašování Vyhledávání v textu Náplň počítačových cvičení Opakování z předmětu Algoritmy I Implementace třídy v C++ Konstruktory a destruktory Dynamická alokace paměti Dědičnost, ukázka hierarchie tříd Polymorfismus, čistě virtuální metody Grafy, možnosti implementace grafů Průchody grafem Binární stromy Využití hašovacích tabulek Vyhledávání v textu Náplň projektů Zadání projektů budou směřovat ke zvládnutí OOP.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        První test Písemka 20  10
        Druhý test Písemka 20  10
        Třetí test Písemka 20  10
        Projekt Projekt 40  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku