456-0553/01 – Programovací jazyky II (PJ II)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Martinovič, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Martinovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ03 doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
MAR23 Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
NAV79 Ing. Lumír Návrat
PIS103 Ing. Milada Návratová
PLA06 doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s možností tvorby objektově orientovaných aplikací na platformě .NET Framework se zaměřením na práci s programovacím jazykem C#. Po absolvování předmětu bude student schopen: 1. posoudit vhodnost platformy .NET Framework pro zamýšlenou aplikaci, 2. analyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci na platformě .NET Framework v jazyce C#, 3. vyvíjet aplikace za použití ADO.NET, 4. využít základních knihoven pro práci s kolekcemi, Windows Forms, soubory a proudy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty využívat platformu .NET Framework. Po absolvování kurzu by měli nejen umět programovat v jazyce C#, ale měli by také chápat, jak funguje platforma .NET Framework a měli by umět pracovat s daty pomocí ADO.NET. Tyto znalosti by pak měli být schopni použít při praktické realizaci aplikací.

Povinná literatura:

Aktuální zdroje a reference zveřejňované na stránkách předmětu Architektura .NET Framework, http://arg.vsb.cz/msita/.NET/default.aspx Programování se zaměřením na .NET a jazyk C#, RNDr. Dušan Kovář, Ph.D., http://projektysipvz.gytool.cz/ProjektySIPVZ/Default.aspx?uid=1 Dalibor Kačmář: Programujeme .NET aplikace. ISBN 80-7226-569-5 C# Language Specification, ECMA - 334, http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-334.pdf Objektovo orientované programovanie v jazyku C# 3.0, Ján Hanák, slovensky, http://www.microsoft.com/cze/msdn/csebooks/default.mspx

Doporučená literatura:

http://www.go-mono.com http://www.ecma.ch Jeff Prosise: Microsoft .NET Webové aplikace v .NET Framework, C# a ASP.NET. ISBN 80-7226-879-1 Miroslav Virius: C# pro zelenáče. Stopařův průvodce po ADO.NET a LINQ aneb Foxařův průvodce po práci s daty v .NET, Milan Kosina, http://www.microsoft.com/cze/msdn/csebooks/default.mspx http://regexlib.com/default.aspx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pro udělení zápočtu musí student odevzdat projekt a absolvovat testy znalostí u počítače

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Základy jazyka C# a .NET Frameworku Microsoft Visual Studio jako vývojové prostředí pro práci s jazykem C#. Vytváření konzolových aplikací a knihoven. Vytvoření Windows Forms aplikací. .NET Framework a operační systémy Linux a Mac OS. Kompilace pomocí příkazové řádky Události, delegáti, atributy a kde se s nimi setkáme při vývoji Windows Foms aplikací Anonymní metody, iterátory, generické typy a partial typy Základní rozhraní: ICloneable, IComparable, IConvertible, IDisposable, IEquatable, IFormattable , INullableValue Výjimky a jejich použití. Detailní pohled na ECMA standard jazyka C# - kompletní přehled jazyka Práce s kolekcemi: generické rozhraní, Dictionary, Comparer, KeyValuePair, List, SortedList, SortedDictionary, LinkedList, Stack Speciální typy kolekcí a práce s XML Vstupně/výstupní funkce a práce s proudy. Serializace a deserializace objektů Práce s daty pomocí ADO.NET – odpojené prostředí Práce s daty pomocí ADO.NET – připojené prostředí Speciální třídy pro práci s textem. Regulární výrazy. Práce s různě kódovanými textovými soubory Náplň počítačových cvičení Úvodní cvičení Základy C# Vytvoření konzolové aplikace a připojení knihovny k této aplikaci Práce s Windows Forms Události a delegáti Anonymní metody, iterátory, generické typy a partial typy Výjimky a jejich použití a práce se základními rozhraními Práce s kolekcemi Vstupně/výstupní funkce a práce s proudy ADO.NET – odpojené prostředí ADO.NET – připojené prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (60) 51
        Zápočet Zápočet  (40)
                Projekt Projekt 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku