456-0554/01 – Java technologie (JAT)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. David Ježek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Ježek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JEZ04 Ing. David Ježek, Ph.D.
NAV79 Ing. Lumír Návrat
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s technologiemi obsaženími v platformách JavaSE a JavaEE a dalšími moderními technologiemi pro jazyk JAVA. Po absolvování předmětu bude student schopen: Využít základní API platformy Java EE. Zvolit vhodný přístup při vývoji softwarového díla nad platformou JavaEE. Navrhnout a implementovat aplikaci s využitím Java EE.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na technologie obsažené v platformách JavaSE, JavaJEE a další moderní technologie pro jazyk JAVA. Tyto technologie jsou dnes využívány při tvorbě moderních aplikací a informačních systémů především webových aplikací a jiných aplikací s architekturou klient/server. Studenti se tak seznámí s moderními trendy vývoje Informačních systémů, Internetových a Intranetových aplikací a ne jen těch. Vybrané technologie si studenti vyzkouší na počítačových cvičeních a využijí je k vytvoření semestrálního projektu.

Povinná literatura:

Trail: JavaBeans(TM) [online]. 1995-2008 , 2/14/2008 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: < http://java.sun.com/docs/books/tutorial/javabeans/ >. JDBC Basics [online]. 1995-2008, 2/14/2008 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: < http://java.sun.com/docs/books/tutorial/jdbc/basics/index.html >. The JNDI Tutorial [online]. c1994-2004 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: < http://java.sun.com/products/jndi/tutorial/index.html >. Multitier architecture [online]. GNU Free Documentation License, 20 January 2009 [cit. 2009-01-26]. Dostupný z WWW: < http://java.sun.com/products/jndi/tutorial/index.html >. The Java EE 5 Tutorial [online]. c2007, October 2008 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: < http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc/ >. Core J2EE Patterns: Patterns index page [online]. 2001-2002 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: < http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/ >. What Is a Portlet [online]. 2009 [cit. 2009-1-26]. Dostupný z WWW: < http://www.onjava.com/pub/a/onjava/2005/09/14/what-is-a-portlet.html?page=1 >. Portlet [online]. GNU Free Documentation License, 20 January 2009 [cit. 2009-1-26]. Dostupný z WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/Portlet >. Apache Struts 2 Documentation: Tutorials [online]. Sep 07, 2006 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: < http://struts.apache.org/2.x/docs/tutorials.html >. I want to learn Hibernate for Java! [online]. 2006 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: < http://www.hibernate.org/152.html >. An Overview of RMI Applications [online]. 1995-2008, 2/14/2008 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: < http://java.sun.com/docs/books/tutorial/rmi/overview.html >. Common Object Request Broker Architecture [online]. GNU Free Documentation License, 10 January 2009 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/CORBA >. Introduction to CORBA [online]. 1998-1999, [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: < http://java.sun.com/developer/onlineTraining/corba/corba.html >.

Doporučená literatura:

W. Crawford, K. Jonathan: J2EE Design Patterns, O'Reilly & Associates Inc., Sebastopol, CA, USA 2003, ISBN:0-596-00427-3 Bruce W. Perry: Java Servlet & JSP Cookbook, O'Reilly & Associates Inc., Sebastopol, CA, USA 2004, ISBN: 0-596-00572-5 Neal Ford: Art of Java Web Development, Manning Publicatioons Co. Greenwitch, CT 2004, ISBN: 1-932394-06-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutno, zaprvé vytvořit semestrální projekt, zadruhé je nutno absolvovat závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Úvod. Obsah předmětu, požadavky k zápočtu. Témata projektů, požadované řešení. Literatura a další zdroje informací. JavaBeans – základní vlastnosti, rozhraní, zprávy. Nezávislý přístup k datům JDBC – koncepce, využití. Jmenné a adresářové služby JNDI – koncepce, použití. Architektury informačních systémů. Vícevrstvé architektury. Prezentační, aplikační a datová vrstva. Java EE - aplikační mode, principy, architektura. Aplikační servery GlassFish, TOMCAT, JBOSS. Návrhové vzory JavaEE – DAO. Struktura webovské aplikace. Java Servlet, JavaServer Pages. Uživatelské značky. Standardní knihovny značek. JavaServer Faces – principy, použití, komponenty. Enterprise JavaBeans – princip, aplikace. Message-Driven Bean, JMS – předávání zpráv. Portlety – k čemu slouží, použití. Aplikační MVC rámce (Struts2). Java API pro Jazyk XML. Webové služby. Princip webových služeb, protokol SOAP. Popis a vyhledávání webových služeb - WSDL, UDDI. Realizace webových služeb v prostředí Java. Perzistence objektů. Java Persistence API a dotazovací jazyk QL. Hibernate a dotazovací jazyk HQL. Vzdálené volání metod – RMI. CORBA – distribuované objekty, jazyk IDL. Transakce v jazyce JAVA (Java Transaction). Náplň počítačových cvičení Úvod. Seznámení s prostředím a základními nástroji dostupnými pro cvičení. Zadání semestrálního projektu. Použití systému Ant pro správu projektů. Využití verzovacího systému. Implementace přístup k databázi pomocí JDBC. Získání dat z LDAP pomocí JNDI. Nakonfigurování prostředí pro spuštění aplikačního serveru. Vytvoření Triviální aplikace. Implementace přístupu k databázi s využitím návrhového vzoru DAO (Data Access Object). Implementace jednoduchých JSP stránek. Implementace jednoduché aplikace s využitím JavaServer Faces a Enterprise JavaBean. Rozšíření aplikace s využitím EJB a MDB. Vytvoření jednoduchých porletů a konzultace semestrálních projektů. Vytvoření aplikace s využitím aplikačního rámce Struts2. Implementace webové služby a klientské aplikace, která tuto službu využívá. Implementace přístupu k databázi pomocí technologie Hibernate a Java Persistence API

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Semestrální projekt Semestrální projekt 50  25
        Závěrečný test Písemka 50  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku