456-0555/01 – Správa databází (SD)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAC027 doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni pracovat se třemi nejrozšířenějšími typy databázových strojů, tj. DB2, Oracle a MS SQL Server a využít dobře možnosti, které tyto produkty nabízejí. V předmětu se seznámí s běžnou administrací těchto databázových strojů a také procesem nasazování a údržby takového databázového stroje v hardwarovém prostředí, které je k dispozici. Studenti budou rovněž schopni efektivně ladit výkon existujících databází běžících na těchto databázových strojích a sledovat, či případně řešit problémy vzniklé za jejich běhu. - Seznámení se základními parametry DB2, Oracle a MS SQL Server. Rozdíly a společné rysy. - Plánování hardwaru a přípádné síťové infrastruktury pro běh databázového stroje. Load balancing. - Nasazení a nastavení jedné instance databázového stroje. Sledované parametry při nasazení. - Sledované parametry běžícího databázového stroje (zhoršení databáze - deterrioration, prodlevy operací, atd.). - Ladění výkonu databáze. - Fyzický návrh databáze. Indexy, Shlukování, Zhmotněné dotazy (materialized views). - Speciální druhy databází a jejich podpora. - Nástroje na automatické ladění databáze.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je věnován správě nejběžnějších databázových strojů, jmenovitě DB2, Oracle a MS SQL Server. Kurz se bude zaměřen jak na obecné aspekty, tak na konkrétní rysy jednotlivých produktů. První část předmětu se týká použitého hardwaru a nasazení a druhá část pak správy a ladění databázového stroje

Povinná literatura:

M. Krátký, R. Bača: Databázové systémy. http://db.cs.vsb.cz/edu/dbsys.pdf. leden, 2009. Dokumentace k SŘBD Oracle, SQL Server a DB2. Oracle database administration's guide, http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/server.112/e10595.pdf

Doporučená literatura:

D.K.Burleson. Physical database design using Oracle, Auerbach, ISBN 0-8493-1817-3 S.Lightstone, T.Teorey, T.Nadeau. Physical database design, Morgan Kaufmann, ISBN-10: 0-12-369389-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vyřešení úloh zadaných na cvičeních, kde budou muset studenti prokázat porozumění základních problémů v administraci a správě SŘBD. Úkoly budou poskytnuty studentům v předstihu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Seznámení se základními parametry DB2, Oracle a MS SQL Server. Rozdíly a společné rysy. Plánování hardwaru a přípádné síťové infrastruktury pro běh databázového stroje. Load balancing. Nasazení a nastavení jedné instance databázového stroje. Sledované parametry při nasazení. Sledované parametry běžícího databázového stroje (zhoršení databáze - deterrioration, prodlevy operací, atd.). Ladění výkonu databáze. Fyzický návrh databáze. Indexy, shlukování, zhmotněné dotazy (materialized views). Speciální druhy databází a jejich podpora. Nástroje na automatické ladění databáze. Náplň počítačových cvičení Seznámení s rozhraním DB2, Oracle a MS SQL Server. Spuštění databázového stroje a nastavení základních parametrů. Administrace a sledování parametrů bežícího SŘBD. Detekce a řešení problémů SŘBD. Ladění výkonu databáze. Fyzický návrh databáze. Nástroje na automatické ladění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Instalace a nastavení SŘBD Laboratorní práce 40  10
        Ladění Oracle databáze Laboratorní práce 30  10
        Ladění SQL Server databáze Laboratorní práce 30  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku