456-0556/01 – Kompetence pro trh práce (KTP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity2
Garant předmětuRNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OH140 RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvoj vybraných měkkých dovedností (soft skills) studentů důležitých pro trh práce.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Soft skills neboli měkké kompetence se dostávají do centra pozornosti všech, kdo chtějí tradiční vzdělávací systém přizpůsobit potřebám současného trhu práce. Průzkumy mezi zaměstnavateli všech oborů a velikostí opakovaně potvrzují poptávku po rozvoji měkkých kompetencí zaměstnanců, a to včetně těch, kdo na trh práce vstupují po škole. Zaměstnavatelé volají po tom, aby cílený rozvoj soft skills probíhal již během studia. Na tuto poptávku reaguje i navrhovaný volitelný předmět „Soft Skills“. Rozvoj soft skills je založen na učení zkušenostním. Tradiční model je vystřídán partnerským vztahem lektora a účastníků, přednášku nahrazují cvičení, obě strany se něco nového dozvídají a vzájemně se obohacují. Učební situace vycházejí z reality a nejdůležitějším prvkem jsou prožitky / nabytí konkrétních zkušeností, se kterými se dále pracuje. Stavět jen a jen na prožitcích by však nejspíš bylo málo. Teoretické zázemí k tomu, co se na cvičeních k rozvoji kompetencí odehrává, je shrnuto v tzv. Průvodci kompetencí. Lektor s ním pracuje buď přímo, nebo se na něj během tréninku odvolává. Tréninky soft skills jsou obohaceny používáním interaktivních DVD programů.

Povinná literatura:

Průvodce kompetencí (teoretické zázemí k vybraným kompetencím).

Doporučená literatura:

Tréninkové programy kompetencí, RPIC-ViP s.r.o. M. Čakrt: Psychologie pro manažery, Management press. Psychologická literatura dle obsahu výuky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Stanovené % účasti na cvičeních, samostatný zápočtový esej vycházející z obsahu jednotlivých cvičení, Profitu a Průvodců kompetencí.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň cvičení u tabule Diagnostika potenciálu osobnosti. Kompetence k efektivní komunikaci. Kompetence ke spolupráci. Kompetence k orientaci na zákazníka. Kompetence k flexibilitě. Kompetence k výkonnosti. Kompetence k aktivnímu přístupu. Kompetence k zvládání zátěže. Náplň projektů Každý student si povede tzv. Profit, do kterého bude zaznamenávat užitečné výstupy a postřehy přenositelné do praxe. Literatura referenční

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Aktivní účast na cvičeních Jiný typ úlohy 33  16
        Efektivní techniky Jiný typ úlohy 17  9
        Prezentace na zadané téma Jiný typ úlohy 15  8
        Esej na zadané téma Semestrální projekt 35  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku