456-0901/01 – Úvod do teorie databázových systémů (UTDS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity0
Garant předmětudoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGF, FEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1A65 doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student - zná základní pojmy databázové technologie, umí je definovat, rozumí jim a na příkladech z reality je dovede vysvětlit, - umí provést datovou analýzu navrhovaného informačního systému tak, aby výsledná struktura databáze měla optimální vlastnosti, - umí vyhledávat jakékoliv informace z relační databáze v ní obsažené, a to jak procedurálně zformulováním vyhledávacího algoritmu, tak deskriptivně formulováním požadavků na vyhledávané informace, - umí provést funkční a dynamickou analýzu, - má přehlednou znalost o metodách fyzického ukládání informací v databázích.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Seznámení studentů se základními pojmy a problémy z teorie databázových systémů jako úvod před studiem konkrétních SŘBD a programováním v nich. Datová analýza, optimalizace struktury databáze. Na příkladu realizovaném v klasickém programovacím jazyce hlubší pochopení problematiky indexových souborů.

Povinná literatura:

Šarmanová, J.: Teorie zpracování dat. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2007. Šarmanová, J.: Databázové a informační systémy. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

Date, C. J.: An Inproduction to Database Systems. 5th Edition, Reading, 1990 Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia Praha, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Semestrální projekt - datová analýza informačního systému Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úlohy hromadného zpracování dat, jejich klasické agendové řešení, nedostatky a problémy tohoto řešení. Databázová technologie, systémy řízení báze dat, základní pojmy. Architektura DBS. Modelování reality, typy datových modelů. Konceptuální schéma, E-R model, lineární zápis, grafické ERD, typy entit, typy vazeb, integritní omezení. Návrh konceptuálního schématu. Fyzická organizace dat: sekvenční soubory, zřetězené organizace, přímé adresování, hašování. Indexové a indexované soubory, B-stromy. Soubory s proměnnou délkou věty. Relační datový model. Relace, relační schéma, reprezentace entit a vztahů mezi entitami. Relační algebra, relační kalkuly. Dotazovací jazyk SQL, definice dat, manipulace s daty, vyhledávání informace. Dotazovací jazyk SQL, pohledy, transakce, správa databáze. Dotazovací jazyk QBE, vyhledávání informace. Návrh struktury relační databáze, funkční závislosti, normální formy, příklady. Návrh struktury relační databáze, dekompozice a syntéza, příklady na úplný návrh databáze. Síťový datový model, norma CODASYL. Schéma, věty a sety, realizace různých typů vztahů. Síťový model, jazyk pro manipulaci s daty. Cvičení: Opakování základních pojmů výrokové logiky a teorie množin Praktické příklady určování entit, atributů, vazeb a jejich typů Návrh konceptuálního schématu, ERD, integritní omezení Návrh úplného konceptuálního schématu databáze Relační algebra, operace, formulování algoritmů vyhledávání informací Vyhledávání pomocí indexových souborů, využití indexů při manipulaci s daty Definice relací v SQL, manipulace s daty, vyhledávání Složitější příklady v SQL Vyhledávání v jazyce QBE, převod dotazu do SQL Relační model, funkční závislosti Relační model, normální formy, algoritmy pro návrh databáze Síťový datový model, vyhledávání informací Projekty: Individuální zpracování datové analýzy menšího informačního systému Dokumentace k datové analýze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2646) Informační technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2005/2006 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku