456-0910/01 – Artificial Intelligence (UI)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VON05 prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit postgraduální studenty se současnými trendy v oblasti umělé inteligence.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámit postgraduální studenty se současnými trendy v oblasti umělé inteligence. Předmět rekapituluje a dále rozšiřuje předmět řádného studia Umělá inteligence.

Compulsory literature:

Firebaugh M.W.: Artificial Intelligence, A Knowledge-Based Approach, PWS-Kent Publishing Company, Boston, 1989 Goldberg, D.E.: Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1989 Vondrák, I.: Umělá inteligence a neuronové sítě. Skriptum VŠB - TU Ostrava, 1994

Recommended literature:

Vondrák, I.: Umělá inteligence a neuronové sítě. Skriptum VŠB - TU Ostrava, 1994

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Symbolický systém. Jazyky umělé inteligence. Symbolické metody umělé inteligence. Reprezentace znalostí. Expertní a znalostní systémy. Hybridní systémy. Infereční mechanismy, dopředné a zpětné řetězení. Znalostní modelování procesu. Atributové a strukturální rozpoznávání. Genetické algoritmy, geny a chromozomy, principy reprodukce, křížení a mutace chromozomů. Teoretické základy genetických algoritmů. Řešení optimalizačních úloh pomocí genetických algoritmů. Tvorba znalostí pomocí genetických algoritmů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Compulsory study plan
2006/2007 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.