456-0912/01 – Information Systems Designing and Programming (PPIS)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits0
Subject guarantordoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1A65 doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

ORACLE. Software engineering, software life cycle. Problem specification, structured systems analysis. ERD, date flow diagram, data dictionary, state transition diagram. The Yourdon modern structured analysis. Object oriented analysis. CASE systems. Transaction databases, OLTP, datawarehouse, multidimensional data analysis, star schema, OLAP, data mining.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Zpracování a prezentace analýzy informačního systému Implementace IS a její prezentace Zpracování dokumentace k IS

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: FOXPRO prostředí, definice dat, manipulace s daty FOXPRO programování Specifika projektování IS, etapy životního cyklu, organizační a perzonální zajištění. Zadání IS, analýza funkční, DFD, minispecifikace. Zásady komunikace programu s uživatelem. Návrh implementace IS, systémový návrh, realizace IO, tvorba modulů. Optimalizace algoritmů nad databází. Dokumentace IS, typy dokumentace. Praktický příklad vývoje IS Ochrana dat proti porušení konzistence chybou systému. Řízení paralelních procesů v databázích, transakce, zamykání, dvoufázový protokol, uváznutí. Základní pojmy distribuovaných bází dat a distribuovaných IS. Prostředí a příkazy SQL*Plus (ORACLE) Charakteristika několika rozšířených SŘBD Počítačové laboratoře: Práce v prostředí FOXPRO Analýza informačního systému, její prezentace Vývoj IS v prostředí FOXPRO. Implementace a prezentace výsledného systému. Dokumentace IS. Práce v prostředí SQL*Plus v Oracle, tvorba sestav.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.