456-0913/01 – Digital computers (CP)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LIC10 prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0
Part-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This subject aims to give students a basic understanding of computers hardware systems. Some of the systems are demonstrated on personal computers (easily accessible architecture)

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course concentrates on particular hardware components of computers. Their applications are demonstrated on implementation of personal computers. Further, micro-controllers are discussed too.

Compulsory literature:

Valasek: Monolithic microprocessors and microcomputers, SNTL, Praha 1989. Ličev L.: Computer Architecture I, skriptum FEI VŠB TUO, 1999. Ličev L.: Computer Architecture II, skriptum FEI VŠB TUO, 1999. Ličev L. and Olivka P.: Computer Architectures, 2006, electronic book, "http://www.cs.vsb.cz/licev. Ličev L.: Computer Architectures, 2009, Electronic collection of papers on the subject computer architectures.

Recommended literature:

Valasek: Monolithic microprocessors and microcomputers, SNTL, Praha 1989. Ličev L.: Computer Architecture I, skriptum FEI VŠB TUO, 1999. Ličev L.: Computer Architecture II, skriptum FEI VŠB TUO, 1999. Ličev L. and Olivka P.: Computer Architectures, 2006, electronic book, "http://www.cs.vsb.cz/licev. Ličev L.: Computer Architectures, 2009, Electronic collection of papers on the subject computer architectures.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Konzultace. Podmínky udělení zápočtu: Sem. práce

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Architektura počítače Dle von Neumanna, Harwardská, základní vlastnosti a principy činnosti, adresní prostory, adresová-ní, instrukce. Principy komunikace s perifériemi V/V brány, programové řízení, přerušení, řešení priorit. Řadiče, DMA, kanály, adaptéry Popis činnosti DMA, kanálu, SCSI, rozdíly činnosti. Procesory CISC a RISC Základní rysy a podněty pro vznik, zřetězení, predikce skoku, základní zástupci. Procesory Intel Vývojová řada, základní rysy a vnitřní architektura, koprocesory. Procesory jiných firem Vlastnosti, měření výkonu počítačů. Monolitické počítače Vlastnosti a použití, příklady - Atmel, Intel 8051 a 8096. Mikrokontrolery PIC firmy Microchip Vývojová řada, popis architektury a vlastností, asembler. Typy pamětí vnitřní a vnější Statické, dynamické, magnetické, optické, paměťová hierarchie, virtuální paměť. Sběrnice Adresní, datová, řídící, cyklus sběrnice. Videoadaptéry Princip činnosti, princip tvorby obrazu, vztah frekvence DAC převodníku a monitoru. Základní periferní obvody paralelní styk, sériová komunikace, programovatelné čítače, řadiče DMA, řadič přerušení, řadič disket. Architektura PC Periférie, rozdělení pamětí, standardní periferní obvody. Paralelní architektury SISD, SIMD, MISD, MIMD. Projekty: Principy komunikace s perifériemi. Řadiče, DMA, kanály, adaptéry. Procesory CISC a RISC. Procesory Intel. Procesory jiných firem. Monolitické počítače. Paměťí. Sběrnice. Videoadaptéry. Základní periferní obvody. Paralelní architektury.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner