456-0915/01 – Modeling of discrete and heterogenic systems (MDSS)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Pohled na modelovaný systém z hlediska zkoumání. Nespojité a smíšené systémy. Stochastické prvky v simulačních modelech, generování pseudonáhodných čísel, testování náhodnosti, transformace náhodných čísel na hodnoty náhodných veličin. Modely náhodných dat. Distribuční rozdělení. Metody Monte Carlo a jejich použití, přesnost výsledků. Metody zpracování výsledků. Algoritmizace řešení nespojitých simulačních modelů, algoritmy orientované na události, na aktivity a na procesy. Systémy hromadné obsluhy. Simulační jazyky a jejich klasifikace. Tvorba a využití simulačních modelů, simulace jako nástroj řešení problémů. Plánovaní a vyhodnocování experimentů. Otázky a problémy modelování smíšených systémů. Rozšíření metodologie smíšených systémů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner