456-0916/01 – Modelování spojitých systémů (MSS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity0
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvest studenty do problematiky simulačního řešení systémů se spojitým časem, vybavit je metodicky z hlediska teorie systémů a připravit je pro řesení vlastních úloh.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět pro studenty PGS, kteří se pohybují v oblasti modelování spojené s tzv. vědeckotechnickými výpočty.

Povinná literatura:

Rábová, Z. a kol.: Modelování a simulace. Skriptum VUT Brno, 1992 Křemen, J.: Spojitý dynamický systém a jeho simulace na počítači. Praha, 1981 Kuneš, J. a kol.: Základy modelování. Praha, 1984

Doporučená literatura:

Noskievič P.: Modelování a identifikace systémů, Ostrava 1999 Zítek .: Simulace dynamických systémů, Praha 1990 Hušek R. - Lauber J.: Simulační modely, Praha 1987 Neuschl Š.: Modelovanie a simulácia, Bratislava - Praha 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Obsah pojmu věda, informatika - věda o počítačích, simulace systémů jako součást vědy o počítačích. Vymezení předmětu zkoumání, vývoj disciplíny modelování a simulace systémů. Základní pojmy z teorie systémů, systém, model, atribut, událost, proces atd., spojité a diskrétní systémy. Modelování spojitých systémů, princip paralelního výpočtu. Metody paralelního řešení. Citlivostní analýza. Numerické řešení diferenciálních rovnic, metody numerické integrace. Chyba a stabilita numerických formulí, jejich porovnání. Řešení "tuhých" systémů, začlenění numerických metod řešení do výpočetních systémů. Algebraické smyčky a řešení algebraických rovnic v simulačních systémech. Rovnicově a blokově orientované simulační prostředky, přehled simulačních prostředků. Simulační programy, systémy a jazyky. Jejich konstrukce. Tvorba modelů, identifikace parametrů, verifikace modelu a oblast validity. Řešení parciálních diferenciálních rovnic. Aplikační spektrum spojité simulace, případová studie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku