456-0918/01 – Computer Graphics (PG)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits0
Subject guarantorDr.RNDr. Arnošt ŠarmanSubject version guarantorDr.RNDr. Arnošt Šarman
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0
Part-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Introduction Computer Graphics. Pseudographics, Semigraphics. Outskirts Computer Graphics. Input/Output (peripheries). Raster and vectors graphic. Computer Graphics - PC. Graphic programming and the Turbo Pascal or C language. Mathematics in Computer Graphics. Equation objects - point, line, curve. Transformations objects. Move, rotation, windows and viewports, clipping. Screen in Computer Graphics. Geometric tools for tree-dimensional algorithms. Interpolation. Newton, Hermit interpolation. Ferguson curve. Arc-Interpolation. Spline function. Spline curve. Bezier curve. Stretch in Computer Graphics. Linear, bikubic area. Coons bilinear area. Object in 3D. Hide-line elimination. Shade. Lighting. Animate. Fraction Geometry. Applicable software for Computer Graphics (IBM-PC).

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úloha počítačové grafiky, pseudografika, semigrafika. Technické prostředky počítačové grafiky. Vstupní a výstupní periferie. Rastrová a vektorová grafika. Homogenní souřadnice. Rovnice lineárních objektů - bod, přímka, úsečka, křivka, rovina, plocha. Transformace objektů - posun, rotace. Zobrazení - kosoúhlé promítání, axonometrie, perspektiva. Programování v počítačové grafice. Analýza řešení geometrických problémů při vyžití počítačů. Křivky a plochy v počítačové grafice. Parametrické vyjádření křivek a ploch. Interpolační křivky. Prostorové křivky. Newtonův interpolační polynom. Hermitova interpolace. Fergusonovy křivky. Interpolace po obloucích. Spline funkce. Spline křivky. Bezierovy křivky. Plochy v počítačové grafice. Lineární, bikubická plocha. Coonsova bilineární plocha. Barvy a barevné systémy v počítačové grafice. RGB, CMY, CMYK. Odstraňování neviditelných hran a ploch. Stínování těles. Osvětlení scény. Realistické zobrazení scény. (Rendering). Textury. Základy počítačové animace. Konveční animace. Kreslení obrázků. Fraktály v počítačové grafice.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner