456-0921/01 – Metody analýzy dat (MAD)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity0
Garant předmětudoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGF, FEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1A65 doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu zná teoreticky základní typy metod dolování znalostí z dat, umí je prakticky použít na reálných datech ze strukturovaných databází, umí provést analýzu dat z oblasti sociologických průzkumů, vědeckých experimentálních výzkumů, umí provést analýzu dat z datových skladů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Při řešení výzkumných i praktických úloh vzniká často problém s vyhodnocením a interpretací informací, které poskytují naměřená či evidovaná data z praxe. Metody analýzy dat, zvané též metody dolování znalostí z dat, seznamují studenty s řadou matematických, statistických a logických metod pro řešení této třídy výzkumných i praktických problémů. Jsou probrány metody hledající několik typů asociací, metody shlukovací, metody klasifikační a některé další metody. Studenti jsou dále informováni je o některých programových balících pro řešení těchto úloh. V posledních letech se tyto metody výrazně uplatňují při dolování znalostí z informací uložených v rozsáhlých databázích.

Povinná literatura:

Šarmanová, J.: Metody analýzy dat. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2007. Berka, P.: Dobývání znalostí za databází. Academia, 2003, 366 s., ISBN 80-200-1062-9. Kolektiv autorů: Manuál systému SAD. VŠB-TU Ostrava

Doporučená literatura:

Anděl, J.: Matematická statistika. SNTL Praha, 1990 Lukasová, A.- Šarmanová,J.: Metody shlukové analýzy. SNTL Praha, 1985 Hájek,T. - Havránek,T. - Chytil, M.K.: Metoda GUHA. Academia Praha, 1983 Sborníky konferencí Znalosti, 1997-2009 Sborníky konferencí PKDD, 1997-2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Zpracování tématu dolování znalostí z vlastních dat. Podmínky udělení zápočtu: Splnění všech tří bodů průběžné kontroly studia, každý minimálně na 10 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Vymezení problémů analýzy mnohorozměrných dat. Metody analýzy dat: matematická statistika a explorační analýza dat. Vstupní data, typy dat z hlediska formálního a významového. Filtrace, chybějící údaje, dichotomizace, kategorizace Předzpracování dat, transformace. Normalizace, standardizace. Metoda hlavních komponent. Shluková analýza, metody nehierarchické, metody hierarchické, prezentace a interpretace výsledků. Hledání asociací, automatická tvorba hypotéz, prezentace a interpretace výsledků. Konstrukce rozhodovacího stromu, prezentace a interpretace. Cvičení: Procvičování metod z přednášek na příkladech konkrétních dat. Referáty o nových metodách dolování z dat. Referáty o výsledcích vlastní analýzy. Projekty: Analýza konkrétních dat z vlastní praxe nebo z databáze. Předzpracování, výběr vhodných metod. Vlastní výpočty, interpretace. Prezentace výsledků, dokumentace. Počítačové laboratoře: Programový systém pro analýzu dat, ovládání, metody, prezentace výsledků, využití.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2646) Informační technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.