457-0053/02 – Operational Analysis (OA)

Gurantor departmentDepartment of Applied MathematicsCredits6
Subject guarantorIng. Martina Litschmannová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Martina Litschmannová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy teorie grafů. 2. Lesy, stromy, kostry, hranově ohodnocené grafy. 3. Nejlevnější kostra souvislého graf, Kruskalův algoritmus. 4. Vzdálenost v grafech, Mooerův algoritmus, centrum medián. 5. Míra souvislosti grafu, spolehlivost sítí. 6. Stavové grafy a jejich užití, Eulerovské a Hamiltonovské grafy. 7. Orientované grafy a sítě (grafový pojem). 1. Úvod do teorie hromadné obsluhy. 2. Typy obsluhových systémů a jejich popis. 3. Matematický popis a řešení obsluhových systémů M/M/N/C a M(n)/M/N/C. 4. Pravděpodobnostní charakteristiky obsluhových systémů (OS) se ztrátou. 5. OS se ztrátou - Piossovů, Erlangův, Engsetův a Bernoulliho model. 6. Obsluhové systémy s čekáním - modely s čekáním a smíšené klasického typu. 7. Obsluhové systémy s čekáním - obsluhový systém M/G/1/C.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.