457-0054/01 – Numerical Solutions of Differential Equations (NŘDF)

Gurantor departmentDepartment of Applied MathematicsCredits4
Subject guarantorprof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do numerického řešení úloh popsaných diferenciálními rovnicemi Modelová úloha pro obyčejné diferenciální rovnice 2. stupně. 2. Síťová diskretizace Zavedení okrajových podmínek. 3. Diskretizace založená na variační formulaci Ritzova metoda, Galerkinova metoda, metoda konečných prvků, kolokační metoda. 4. Vlastnosti matic a metody řešení diskretizovaných soustav 5. Úlohy s nehladkými koeficienty a pravou stranou 6. Problém vlastních čísel pro operátory 2. stupně a jeho aproximace Lokalisace vlastních čísel. 7. Problém vlastních čísel pro husté matice Mocninná metoda a QR algoritmus. 8. Modelová úloha pro eliptickou okrajovou úlohu 9. Metoda konečných prvků Matematický a technický přístup, trojúhelníkový prvek, implementace okrajových podmínek. 10. Algoritmické problémy implementace MKP Generace sítě. 11. Řešení soustav generovaných MKP Metoda sdružených gradientů, techniky předpodmínění. 12. Víceúrovňové metody a metody rozložení oblasti 13. Problém vlastních čísel pro řídké matice Lanczosův algoritmus.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner