457-0306/01 – Kódování a kryptografie ()

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Fronček, CSc.,Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Fronček, CSc.,Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnutí látky uvedené v osnovách.

Vyučovací metody

Anotace

Kurz podává přehled základních metod konstrukce samoopravných kódů, vhodných pro přenos zpráv, jakož i použití kombinatorických disciplín v teorii kódování. v další části podává přehled klasických i moderních metod kryptografie, jakož i jejich praktického využití pro přenos důvěrných informací.

Povinná literatura:

Adámek: Kódování a teorie informace, ČVUT Praha, 1991. Hill: A First Cource in Coding Theory, Clarendon Press, Oxford, 1986. Dominic Welsh: Codes and Cryptography, ISBN 0-19-853287-3. N. Koblitz: Algebraic Aspects of Cryptography, ISBN 3-540-63466-0. A. Salomaa: Public-Key Cryptography, ISBN 3-540-61256-0. A. Beutelspacher: Cryptology, ISBN 0-88385-504-6. A. Sinkov: Elementary Crypoanalysis, ISBN 0-88385-622-0. D. Stinad: Cryptography - Theory and Practice, CRC Press 1995, ISBN 0-8493-8521-0.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Písemný test I. ... max. 20 bodů. Písemný test II. ... max. 20 bodů. Pro udělení zápočtu je nutno získat minimálně 15 bodů. Závěrečný písemný test ... max. 60 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod. Samoopravné kódy, (n, M, d) - kódy, Hammingova vzdálenost. Hlavní problém teorie kódování. Ekvivalence kódů, nutná a postačující podmínka existence (n, M, d) - kódů, Hammingova hranice, perfektní kódy. Lineární kódy. Výhody a nevýhody lineárních kódů, ekvivalence lineárních kódů, kódování a dekódování lineárními kódy, pravděpodobnost korekce a detekce chyby. Duální kódy. Duální kód, kontrolní matice, syndromové dekódování, nekompletní kódování. Hammingovy kódy. Binární a rozšířené Hammingovy kódy, q-ární Hammingovy kódy, zkracování kódu. Blokové designy v teorii kódování. Blokové designy (BIBDS's), užití (BIBDS's) v kódování. Kódy a latinské čtverce. Latinské čtverce a vzájemně ortogonální latinské čtverce, užití latinských čtverců v kódování. Cyklické kódy. Polynomy, cyklické kódy, binární a ternární Golayovy kódy. Klasická kryptografie - jednoduché kryptosystémy, kryptoanalýza. Shannonova teorie (perfektní utajení, entropie). Jednosměrné funkce a systém DES (Data Encryption Standard). Veřejné kryptosystémy: RSA (Rivest-Shamir-Adleman) a faktorizace na prvočísla. Digitální podpisy a podpisové schémata. Hash funkce. Klíče a identifikační schémata. Autentifikační kódy a integrita zpráv. Prahová schémata a schémata sdílení tajemství.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku