457-0320/02 – Applied Mathematics (APM)

Gurantor departmentDepartment of Applied MathematicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Nina Častová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Nina Častová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student zvládne základní pojmy z oborů vektorových funkcí, komplexní proměnné, integrální transformace, parciálních diferenciální rovnic a dovede je aplikovat při řešení konkrétních úloh.

Teaching methods

Summary

Předmět je určen studentům 4. ročníku kombinovaného studia oboru elektroenergetika a obsahuje témata: diferenciální a integrální počet vektorových funkcí, základy teorie komplexní proměnné a integrální transformace, úvod do řešení parciálních diferenciálních rovnic 1. a 2. řádu.

Compulsory literature:

Bouchala J.: Matematická analýza 3, skripta VŠB - TUO 2001. Galajda P., Schrötter Š.: Funkce komplexní proměnné a operátorový počet, Alfa-Bratislava, 1991. Častová N., Vlček J.: Funkce komplexní proměnné a integrální transformace, skripta VŠB 1992.

Recommended literature:

Častová N.: Učební texty pro předmět Aplikovaná matematika, obsahující teoretickou část, řešené příklady, příklady doporučené k samostatnému procvičování. Katedra aplikované matematiky. Častová N.: Texty pro domácí semestrální práce.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Test na téma: Křivkový integrál, komlexní funkce reálné proměnné, Fourierova řada. Max. 10 bodů Test na téma: Komplexní funkce komplexní proměnné, Laplaceova transformace. Max. 10 bodů Odevzdání semestrální práce. Max. 10 bodů Podmínky udělení zápočtu: Zúčastnit se obou testů, odevzdat semestrální práce. Získání minimálně 15 bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Vektorové funkce F, derivace vektorové funkce, křivkový integrál. Vektorové pole, charakteristiky (operátory): grad f, div F, rot F. Pole nevírové, nezřídlové, Laplaceovo pole (harmonické). Komplexní funkce reálné proměnné, derivace a integrál komplexní funkce reálné proměnné. Fourieorova řada. Komplexní funkce komplexní proměnné. Zobrazení lineární, inverzní. Derivace a integrál funkce komplexní proměnné. Cauchyvovy věty. Taylorův a Laurentův rozvoj v bodě. Laplaceova transformace. Cvičení: Vektorové funkce F, derivace vektorové funkce, křivkový integrál 2.druhu. Charakteristiky (operátory) vektorového pole: grad f, div F, rot F. Komplexní funkce reálné proměnné, derivace a integrál komplexní funkce reálné proměnné. Fourieorova řada. Komplexní funkce komplexní proměnné. Zobrazení lineární, inverzní. Derivace a integrál funkce komplexní proměnné. Cauchyvovy věty. Taylorův a Laurentův rozvoj v bodě. Laplaceova transformace. Projekty: Semestrální práce: Fourieorova řada. Taylorův a Laurentův rozvoj, Laplaceova transformace.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.