457-0501/01 – Matematika I (M1)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity6
Garant předmětuRNDr. Libor ŠindelGarant verze předmětuRNDr. Libor Šindel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat základní pojmy lineární algebry, bude umět řešit soustavy lineárních rovnic užitím matic a determinantů. Student bude umět definovat základní pojmy matematické analýzy a zvládne řešení úloh s posloupnostmi, funkcemi a vyšetřováním průběhů funkcí.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznámí studenty se základy lineární algebry, řešením soustav lineárních rovnic užitím matic a determinantů a se základy matematické analýzy, posloupnostmi, funkcemi a vyšetřováním průběhů funkcí.

Povinná literatura:

Vrbenská H., Bělohlávková J.: Základy matematiky pro bakaláře I., VŠB-TU Ostrava, 2004; Dostál Z.: Lineární algebra, VŠB-TU Ostrava, 2004; Bouchala J.: Matematická analýza I, VŠB-TU Ostrava, 1998; Demlová M., Nagy J.: Algebra, MVŠT-SNTL Praha, 1985; Budinský B., Charvát J.: Matematika I., ČVUT Praha, 1987.

Doporučená literatura:

Sedláček, Vrbický, Šalounová: Lineární algebra, VŠB-TU Ostrava; Charvát J., Hála M., Šibrava Z.: Příklady k Matematice I, ČVUT Praha, 1993.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: 1. písemka: 0-10 bodů; 2. písemka: 0-10 bodů; domácí úkol: 0-10 bodů; minimální bodový zisk pro udělení zápočtu je 15 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Lineární algebra 1: matice, algebra matic, řešení soustav lineárních rovnic, polynomy, algebraické rovnice, množiny, zobrazení. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné: reálná čísla, funkce jedné reálné proměnné, elemnentární funkce, posloupnosti reálných čísel, limita a spojitost funkcí, diferenciál a derivace funkcí, Taylorův polynom, vyšetřování průběhu funkcí. Cvičení: operace s maticemi, algebra matic, Gaussova eliminační metoda, Gauss-Jordanova metoda Výpočet inverzní matice Řešení soustav užitím determinantů Polynomy, řešení algebraických rovnic, rozklad racionální funkce na parciální zlomky Základní množinové operace, operace zobrazení Reálná čísla, supremum a infimum množiny Funkce jedné proměnné, elementární funkce Posloupnosti, limita posloupnosti Limita a spojitost funkce Derivace a diferenciál funkce Vyšetřování průběhu funkce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku