457-0501/01 – Mathematics I (M1)

Gurantor departmentDepartment of Applied MathematicsCredits6
Subject guarantorRNDr. Libor ŠindelSubject version guarantorRNDr. Libor Šindel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: 1. písemka: 0-10 bodů; 2. písemka: 0-10 bodů; domácí úkol: 0-10 bodů; minimální bodový zisk pro udělení zápočtu je 15 bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Lineární algebra 1: matice, algebra matic, řešení soustav lineárních rovnic, polynomy, algebraické rovnice, množiny, zobrazení. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné: reálná čísla, funkce jedné reálné proměnné, elemnentární funkce, posloupnosti reálných čísel, limita a spojitost funkcí, diferenciál a derivace funkcí, Taylorův polynom, vyšetřování průběhu funkcí. Cvičení: operace s maticemi, algebra matic, Gaussova eliminační metoda, Gauss-Jordanova metoda Výpočet inverzní matice Řešení soustav užitím determinantů Polynomy, řešení algebraických rovnic, rozklad racionální funkce na parciální zlomky Základní množinové operace, operace zobrazení Reálná čísla, supremum a infimum množiny Funkce jedné proměnné, elementární funkce Posloupnosti, limita posloupnosti Limita a spojitost funkce Derivace a diferenciál funkce Vyšetřování průběhu funkce

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.