457-0502/01 – Mathematics II (M2)

Gurantor departmentDepartment of Applied MathematicsCredits6
Subject guarantorRNDr. Libor ŠindelSubject version guarantorRNDr. Libor Šindel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SIN29 RNDr. Libor Šindel
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Test I (0 - 15) bodů; Test II (0 - 15) bodů; podmínkou získání zápočtů je dosažení alespoň 15 bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Integrální počet funkcí jedné proměnné: primitivní funkce a neurčitý integrál, integrační metody (per partes, substituce, rozklad na parciální zlomy), určitý integrál, nevlastní integrály, integrál s proměnnou horní mezí. Lineární algebra 2: vektorový prostor, lineární, bilineární a kvadratické formy, skalární součin vektorů, vlastní čísla a vlastní vektory lineárních zobrazení, analytická geometrie. Cvičení: Axiomy vektorového prostoru. Lineární závislost a nezávislost vektorů, báze a souřadnice. Lineární zobrazení, jádro a defekt. Bilineární a kvadratické formy, klasifikace kvadratických forem. Skalární součin vektorů, ortogonalizace vektorů. Vlastní čísla a vektory lineárního zobrazení. Primitivní funkce, tabulky neurčitých integrálů. Integrační metody (per partes, substituce). Určitý integrál a jeho aplikace. Nevlastní integrály.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.