457-0503/01 – Matematika III (M3)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Libor ŠindelGarant verze předmětuRNDr. Libor Šindel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat základní pojmy diferenciálního počtu funkcí více proměnných a bude umět řešit základní úlohy, tj. výpočet limity funkce, parciálních derivací, vyhledání lokálních a globálních extrémů funkce. Student zvládne řešení základních typů diferenciálních rovnic.

Vyučovací metody

Anotace

Seznámit studenty se základy diferenciálního počtu funkcí více proměnných a obyčejných diferenciálních rovnic.

Povinná literatura:

Bouchala J.: Matematika III pro bakalářské studium (učební text pro studenty VŠB-TU Ostrava, 2000)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast ve cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Diferenciální počet funkcí více proměnných: limita a spojitost funkcí více proměnných, totální diferenciál, paricální derivace a derivace ve směru, Taylorova věta pro funkce více proměnných, funkce definované implicitně, lokální a globální extrémy funkcí více proměnných. Obyčejné diferenciální rovnice: obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu (metoda separace proměnných, lineární diferenciální rovnice), lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty. Cvičení: Definiční obor funkce více proměnných. Limita a spojitost. Parciální derivace, diferenciál funkce, derivace ve směru. Funkce definované implicitně. Lokální a globální extrémy funkce. Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu. Metoda separace proměnných, lineární diferenciální rovnice 1. řádu. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku