457-0503/01 – Mathematics III (M3)

Gurantor departmentDepartment of Applied MathematicsCredits4
Subject guarantorRNDr. Libor ŠindelSubject version guarantorRNDr. Libor Šindel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast ve cvičeních.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Diferenciální počet funkcí více proměnných: limita a spojitost funkcí více proměnných, totální diferenciál, paricální derivace a derivace ve směru, Taylorova věta pro funkce více proměnných, funkce definované implicitně, lokální a globální extrémy funkcí více proměnných. Obyčejné diferenciální rovnice: obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu (metoda separace proměnných, lineární diferenciální rovnice), lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty. Cvičení: Definiční obor funkce více proměnných. Limita a spojitost. Parciální derivace, diferenciál funkce, derivace ve směru. Funkce definované implicitně. Lokální a globální extrémy funkce. Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu. Metoda separace proměnných, lineární diferenciální rovnice 1. řádu. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.