457-0528/01 – Mathematical Analysis III (M) (MA3)

Gurantor departmentDepartment of Applied MathematicsCredits8
Subject guarantorprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.Subject version guarantorprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA04 Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+4
Part-time Credit and Examination 4+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je seznámit studenty se základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic a jejich soustav, dvojných, trojných, křivkových a plošných integrálů a číselných řad; současně by absolvováním tohoto kursu měli studenti získat jistou početní zručnost a schopnost aplikovat probranou teorii při řešení příkladů.

Teaching methods

Summary

Předmět je určen studentům 2. ročníku a obsahuje 4 základní témata: lineární diferenciální rovnice a jejich soustavy, integrální počet funkcí více proměnných, diferenciální a integrální počet vektorových funkcí a číselné řady.

Compulsory literature:

J. Bouchala: Matematická analýza 3, skripta VŠB-TUO, 2001. J. Bouchala: Číselné řady, www.am.vsb.cz/bouchala. J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986. B. Budinský, J. Charvát: Matematika II, SNTL, Praha, 1990. H. Anton: Calculus with analytic geometry, John Wiley & Sons, New York, 1992.

Recommended literature:

J. Bouchala: Sbírka příkladů z matematické analýzy 2, www.am.vsb.cz/bouchala. J. Bouchala: Sbírka příkladů z matematické analýzy 3, www.am.vsb.cz/bouchala.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Lineární diferenciální rovnice 2.řádu s konstantními koeficienty. Kmity. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Dvojný a trojný integrál. Fubiniova věta. Substituce do polárních, cylindrických a sférických souřad. Aplikace dvojného a trojného integrálu. Diferenciální počet vektorových funkcí. Křivkový integrál. Plošný integrál. Gaussova -Ostrogradského věta. Stokesova věta. Číselné řady. Cvičení: Řešení úloh na téma: lineární diferenciální rovnice 2.řádu s konstantními koeficienty; soustavy lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty; dvojný a trojný integrál; Fubiniova věta, substituce do polárních, cylindrických a sférických souřad; křivkové integrály 1. a 2. druhu; Greenova věta, nezávislost křivkového integrálu na cestě; plochy, plošné integrály; Gaussova-Ostrogradského věta, Stokesova věta; číselné řady. Projekty: Projekty zadávané studentům obsahují sady standardních úloh k procvičení látky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.