457-0927/01 – Discrete Mathematics (MDM)

Gurantor departmentDepartment of Applied MathematicsCredits0
Subject guarantordoc. RNDr. Dalibor Fronček, CSc.,Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Dalibor Fronček, CSc.,Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Množiny, relace funkce a základní početní metody. Algoritmy a jejich složitost. Metoda matematické indukce. Permutace a kombinace, binomické koeficienty a kombinatorické identity. Přerovnávání. Princip zapojení a vypojení. Rekurentní vztahy a základní pojmy z teorie grafů. Použití, konstrukce a řešení rekurentních vztahů. Dirichletův princip a jeho aplikace. Příklady grafů, definice. Způsoby a reprezentace grafů. Cesty, cykly a souvislost. Algoritmus na hledání nejkratší cesty v komunikační síti. Komunikační sítě, jejich spolehlivost a toky v sítích. Biparitní grafy. Stromy a kostra grafu. Prohledávání stromů - metody a algoritmy. Hledání nejlevnější kostry v grafu. Mosty a artikulace. Vrcholová a hranová souvislost grafů. Bloky. Konstrukce spolehlivých komunikačních sítí. Orientované a ohodnocené grafy. Sítě a toky v sítích. Řezy, věta o maximálním toku a minimálním řezu. Algoritmy na hledání maximálního toku v síti. Planární a neplanární grafy. Rovinné a planární graf. Kritérium planarity grafu. Míra neplanarity grafu. Souvislost a navrhování obvodů. Adresování v grafech a kombinatorické obvody. Problém adresování. Souvislost s komunikačními sítěmi. Minimální adresy v sítích. Vlastnosti kombinatorických obvodů. Přepínačové obvody. Boolovské algebry. Boolovské funkce a syntéza obvodů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner