457-0939/01 – Numerical Methods (NM)

Gurantor departmentDepartment of Applied MathematicsCredits10
Subject guarantordoc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VON15 doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 2+0
Distance Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

s

Teaching methods

Summary

Obsahem předmětu je popis základních numerických metod používaných při řešení problémů inženýrské matematiky.

Compulsory literature:

1. Míka, S.: Numerické metody algebry. SNTL Praha, 1982. 2. Přikryl, P.: Numerické metody matematické analýzy. SNTL Praha, 1985. 3. Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL Praha, 1987. 4. Dalík, J.: Matematika-Numerické metody.VUT Brno, 1992. 5. Práger, M.: Numerická analýza. ZČU Plzeň, 1995. 6. Zörnig, P.: Numerické metody. ČVUT Praha, 1989. 7. Press, W.H., Flannery, B.P., Teukolski, S.A., Vetterling, W.T.: Numerical Recipes in C. Cambridge University Press, Cambridge 1990.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Chyby v numerických výpočtech 2. Řešení soustav nelineárních rovnic: věta o pevném bodě, Newtonova metoda 3. Iterační řešení soustav lineárních rovnic 4. Hledání vlastních čísel a vlastních vektorů matic 5. Interpolace: polynomiální, trigonometrická, splajny 6. Aproximace: metoda nejmenších čtverců, Čebyševova 7. Numerická derivace a kvadratura 8. Numerické řešení počátečních úloh pro obyčejné diferenciální rovnice

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner