460-2001/05 – Algoritmy I (ALG I)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIE0026 Ing. Martin Bielik
DOH089 Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
DVO26 doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
PAT0059 Ing. Vojtěch Patschka
SVO0175 Ing. Radek Svoboda
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty se základy strukturovaného programování, se základy jazyka C++. Po absolvování předmětu bude student schopen: pracovat s integrovaným vývojovým prostředím pro jazyk C++, definovat a popsat základní programové konstrukce, vytvořit a odladit jednoduchý program C++, využívat datové struktury jako je například pole, seznam atd., napsat rekurzívní funkci, využívat třídící a vyhledávací algoritmy ve svých programech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je úvodním kurzem programování. U studentů se předpokládá obecná orientace ve výpočetní technice a středoškolské matematice. Probírané algoritmy a datové struktury budou demonstrovány v jazyce C++. Nemalý důraz je kladen na praktickou implementaci probíraných algoritmů a datových struktur. Studenti jsou vedeni analýze algoritmizovaných problémů a k syntéze řešení z menších celků.

Povinná literatura:

LEVITIN, Anany. Introduction to the design. 3rd ed. Boston: Pearson, 2012. ISBN 978-0-13-231681-1. CORMEN, Thomas H. Introduction to algorithms. 2nd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001. ISBN 02-620-3293-7. SEDGEWICK, Robert. Algoritmy v C. Praha: SoftPress, 2003. ISBN 80-864-9756-9. WRÓBLEWSKI, Piotr. Algoritmy. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4126-7. WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, Bratislava 1989. Studijní opora (skripta), dostupné na stránkách garanta předmětu, www.cs.vsb.cz/dvorsky

Doporučená literatura:

STROUSTRUP, Bjarne. C programovací jazyk. Praha: Softwarové Aplikace a Systémy, 1997. ISBN 80-901-5072-1. VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0509-1. SCHILDT, Herbert. Nauč se sám C: [poznej, vyzkoušej, používej]. Praha: SoftPress, 2001. ISBN 80-864-9713-5. ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku C. Praha: Grada, 2000. Knihovna programátora (Grada). ISBN 80-247-9009-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu Realizace a obhajoba projektu. Programování jednoduchých aplikací na cvičeních. Účast na cvičeních.

LMS

E-learning

Další požadavky na studenta

U studentů se předpokládá základní znalost jazyka C++ a středoškolské matematiky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Algoritmus. Strategie řešení problémů pomocí algoritmů. Významné typy řešených problémů. Analýza složitosti algoritmů. Strategie řešení problémů hrubou silou. Třídění výběrem, bublinové třídění. Sekvenční vyhledávání. Konvexní obal množiny bodů. Nalezení nejbližší dvojice bodů. Strategie řešení úplným prohledáváním. Problém obchodního cestujícího. Problém batohu. Průchody grafem. Strategie řešení sniž a vyřeš. Třídění vkládáním. Generování permutací a podmnožin. Vyhledávání půlením intervalu. Nalezení mediánu. Interpolační vyhledávání. Vyhledávání a vkládání do binárního vyhledávacího stromu. Strategie řešení rozděl a panuj. QuickSort. MergeSort. Konvexní obal množiny bodů. Nalezení nejbližší dvojice bodů. Náplň cvičení Analýza složitosti iterativních algoritmů. Analýza složitosti rekurzivních algoritmů. Implementace konvexního obalu množiny bodů. Implementace hledání dvojice nejbližších bodů. Problém obchodního cestujícího - experimenty s úplným prohledáváním. Využití průchodů grafem. Implementace algoritmů pro generování permutací a podmnožin. Experimenty s vyhledáváním půlením intervalu, interpolačním vyhledáváním. Nalezení mediánu. Implementace binárního vyhledávacího stromu. Implementace řešení strategií řešení rozděl a panuj.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Průběžná aktivita Jiný typ úlohy 30  15
        Obhajoba projektu Projekt 30  15
        Závěrečná písemná práce Písemka 40  21
Rozsah povinné účasti: Student musí splnit všechny definované úlohy alespoň za minimální počet bodů.

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Průběžná aktivita Jiný typ úlohy 30  15
        Obhajoba projektu Projekt 30  15
        Závěrečná písemná práce Písemka 40  21
Rozsah povinné účasti: Student musí splnit všechny definované úlohy alespoň za minimální počet bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0613A140014) Informatika TZI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika TZI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy SPA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika TZI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika TZI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy SPA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika TZI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika TZI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku