460-2002/01 – Základy programování (ZP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER276 Ing. Petr Berek
CIP016 Ing. Nikola Ciprich
DAV0026 doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.
DOH089 Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
KOT06 Ing. Martin Kot, Ph.D.
KRU178 Ing. Jonáš Krutil
MAC599 Ing. Jakub Macek, PhD.
SKA206 doc. Ing. Lenka Skanderová, Ph.D.
S1A10 doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
SUR096 Ing. Martin Šurkovský, Ph.D.
VIC097 Ing. Lukáš Vích
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům základy procedurálního programování a podporu pro další předměty zaměřené detailně na algoritmy a programovací jazyky. Po Základů programování budou studenti schopni: pracovat a využívat integrované vývojové prostředí pro jazyky C/C++, vytvářet dokumentaci nejen ke zdrojovým kódům, pracovat v univerzitní školní síti, se seznamovat s nástroji pro tvorbu dokumentace. Vedle srovnání vstupních znalostí v oblasti procedurálního programování v C/C++ získají i obecný přehled důležitý pro následující studium.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Základy programování je předmět, který svou náplní pokrývá oblasti základních znalostí studentů bakalářského studia, a to ve vztahu především k programátorsky cíleným předmětům. Studenti během tohoto předmětu získají potřebné znalosti pro efektivní vyvíjení aplikací ve vývojovém prostředí, vytváření a zpracování související elektronické dokumentace a celou řadu přehledových znalostí z oboru informačních technologií. Přednášky jsou obecně koncipovány jako kombinace výkladu a "živých" ukázek jednotlivých témat (pokud je to pro dané téma vhodné a realizovatelné). Rovněž se počítá s interakcí (dotazy, připomínky) jednotlivých posluchačů již na samotné přednášce

Povinná literatura:

Přednášky a prezentace předmětu Základy programování Přednášky a další materiály předmětu Algoritmy I. Odkazy na aktuální a relevantní zdroje prezentované na WWW stránkách předmětu.

Doporučená literatura:

Dokumentační systém IDOC (idoc.vsb.cz) MSDN: http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/default.aspx MSDN Connection: http://www.microsoft.com/cze/msdn/ Šaloun, P. Programovací jazyk C++ pro zelenáče. Neokortex s.r.o., 2005, 252 stran, ISBN 80-86330-18-4 Šaloun, P. Programovací jazyk C pro zelenáče, Neocortex, 1999, 208 stran, ISBN 80–86330–02-X Rajský, P. Kurs jazyka C. 2002, VŠB-TU Ostrava. webový dokument pro distanční výuku, dostupné ze stránek předmětu. Janků, M. Kurs jazyka C++. 2002, VŠB-TU Ostrava. webový dokument pro distanční výuku, dostupné ze stránek předmětu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání a absolvování všech dílčích úkolů (za daných podmínek v počtu bodů) a vykonání závěrečného zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost vytvořit HTML dokument se základnimi tagy/značkami.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Služby školní sítě – seznámení se službami sítě univerzity, vysvětlení možností a pravidel pro používání těchto služeb. Programování a programovací jazyky – přehled typů programovacích jazyků a jejich charakteristiky, porovnání a představení. Vývojové prostředí obecně – charakteristika vývojových prostředí pro programovací jazyky, úvod do používání VS 2010. Visual Studio – detailnější pohled na možnosti, které nabízí VS 2010. Debugování, Zkratkové klávesy, testy, atd. Operační systémy a počítačové sítě – pojmy, technologie a přístupy používané v uvedených oblastech, a to především v návaznosti na používání počítačů při výuce. Zaměření na práci v systému Linux. Internet, WWW – seznámení s prostředím, možnostmi a službami Internetu. Vysvětlení problematiky tvorby WWW stránek a vztahu ke grafickému zpracování obrazu. Zaměření na HTML, CSS a XML technologie. Programování a dokumentace – pravidla pro psaní kódů, komentování a dokumentace. Nástroje pro tvorbu dokumentací. Základy práce v systému MATLAB, práce s matematickými strukturami, vizualizace 2D a 3D. Vývoj software – popis průběhu vývoje software jako celku, a to včetně specifikace a komunikace se zadavatelem. Pravidla a základní znalosti programátora. Týmová práce při vývoji software – koncepce týmové programátorské práce. Nástroje podporující týmovou práci při programování (Team System, SVN) . Typografie a elektronické publikování – charakteristika pojmů a pravidel pro typografii elektronických dokumentů, úvod do problematiky elektronického publikování prostřednictvím různých nástrojů se zaměřením na systém Latex. Počítačová grafika – přehled pojmů a přístupů v počítačové grafice a její praktické použití. Náplň počítačových cvičení Jednotlivá cvičení budou svou náplní odpovídat přednáškám, a to u témat, která sebou nesou praktické možnosti testování, apod. U témat zaměřených teoreticky budou odpovídající cvičení koncipována formou diskusi nad danými tématy. Dále na cvičeních bude umožněna vazba na programovací předměty a studenti si tak budou moci přímo zkoušet a implementovat problematiku probíranou na jiných přednáškách, především ve vztahu k předmětu Algortimy I. Konkrétní náplň počítačových cvičení bude obsahovat především: Služby školní sítě, změna hesla a jeho používání, elektronická pošta Základy práce v systému Linux a Windows, spouštění aplikací, apod. VS 2010 HTML a tvorba jednoduché WWW stránky a její publikace Komentování zdrojového kódu a tvorba dokumentace MATLAB Základní použití systému Latex

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        laboratorní práce Laboratorní práce 24  12
        domácí úlohy Jiný typ úlohy 26  14
        Semestrální projekt Semestrální projekt 20  10
        Zápočtová písemka Písemná zkouška 30  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní