460-2006/03 – Počítačové sítě (POS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Moravec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Moravec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKF, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU13 Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
MOR03 Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
STR554 Ing. Daniel Stříbný
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 23+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti porozumí principům dnes používaných počítačových sítí, získají základní schopnost analyzovat provoz v těchto sítích, porozumí nejdůležitějším protokolům používaným v Internetu a budou schopni navrhovat jednoduché lokální sítě. Budou se rovněž orientovat v možnostech propojování lokálních sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci v problematice počítačových sítí.Studenti se seznámí s fyzikálními principy přenosu dat, přenosovými médii a metodami jejich sdílení, zabezpečením dat přenosovými protokoly, s nejpoužívanějšími typy sítí a s problematikou propojování sítí. Následuje seznámení s nejběžnějšími aplikačními protokoly používaných v Internetu a problematikou bezpečnosti sítí. Ve cvičeních se studenti naučí navrhnout a prakticky implementovat jednoduchou zabezpečenou síť složenou ze základních aktivních prvků a služeb.

Povinná literatura:

Pužmanová,R.: TCP/IP v kostce. Knopp, České Budějovice 2004. ISBN 80-7232-236-2. Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks (5th Edition), Prentice Hall, 2010, ISBN 978-0132126953.

Doporučená literatura:

Dostálek, J., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press, Praha 1999 Pužmanová, R., Šmrha, P.: Propojování sítí s TCP/IP. KOPP, České Budějovice, 1999. Naik, C.: Internet - standardy a protokoly. Computer Press, Brno 1999. Satrapa, P.: IPv6 (třetí vydání), CZ.NIC, 2012, ISBN 978-80-904248-4-5. J. Doyle, J. DeHaven Carroll: Routing TCP/IP, Volume 1, 2nd Edition, 2005, Cisco Press, ISBN: 978-1-58705-202-6, 936 stran. D. Medhi: Network Routing: Algorithms, Protocols, and Architectures, Morgan Kaufmann, 2010, ISBN: 0120885883, 848 pages.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatně řešené laboratorní úlohy ověřující schopnost aplikovat metody konfigurace počítačových sítí v konkrétních situacích. Průběžné testy ověřující schopnost popsat a vysvětlit jednotlivé technologie a principy počítačových sítí. Semestrální úloha pro skupiny studentů - praktický návrh a konfigurace sítě. Cílem je demonstrace schopnosti využít teoretické poznatky při syntéze konkrétního řešení. Zkouška probíhá písemnou formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost programovacího jazyka C/C++, C# resp. Java pro implementaci síťové komunikace prostřednictvím soketů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: * Úvod do počítačových sítí: Základní fyzikální principy přenosu dat, topologie sítí, přepínání v počítačových sítích. * Vrstvená architektura počítačových sítí: Referenční model ISO-OSI a role jednotlivých vrstev. Propojování sítí, přenosová média, aktivní prvky a jejich principy. * LAN sítě: Metody sdílení média a přenosového kanálu. * LAN sítě: Sítě standardu IEEE 802. Ethernet. Přepínané sítě, virtuální LAN sítě. * Spolehlivý přenos dat: Zabezpečení dat při přenosech, potvrzovací schémata. * Alokace zdrojů: Řízení toku dat sítí, alokace zdrojů a předcházení zahlcení. * Protokoly Internetu: protokolová rodina TCP/IP. IPv6, NAT * Směrování a směrovací protokoly, hierarchické směrování. * Síťové aplikace: Aplikační protokoly Internetu (protokol HTTP, URL a URI, elektronická pošta). * Systém DNS: principy, struktura, záznamy, rozšíření. * Základy bezpečnosti počítačových sítí. * Mobilita v počítačových sítích: Bezdrátové sítě (IEEE 802.11), buňkové sítě, IP mobilita. * Systémové síťové služby (Syslog, protokol NTP, AAA servery). Laboratoře: * Základní seznámení s laboratoří, jednoduché propojení počítačů, konfigurace síťové části OS, základní příkazy pro informace o počítačové síti. * Kabelážní systémy. * Implementace jednoduché klient-server aplikace, využívající sokety. * Praktická konstrukce sítě z přepínačů, přepínání paketů. * Virtuální LAN sítě, prevence vzniku smyček, analýza rámce Ethernetu. * Adresování IP sítí - podsíťování, NAT. * Podpora IPv6 v počítačové síti * Analýza protokolů TCP/IP, spolehlivý komunikační protokol a jeho návrh. * Statické a dynamické směrování - konstrukce sítě se směrovači. * DNS: konfigurace a správa. * Analýza aplikačních protokolů služeb Internetu. * Konfigurace paketových filtrů. * Konfigurace AP a klientských stanic WiFi sítě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 22
                Povinná část projektu Projekt 17  9
                Test - adresace Písemka 6  3
                Analýza provozu paketovým analyzátorem Jiný typ úlohy 10  5
                Volitelné úlohy (projekt, programování) Projekt 12  0
        Zkouška Zkouška 55  25 3
Rozsah povinné účasti: Účast na tutoriálech je povinná a je kontrolována. S rozsahem povinné účastí seznámí studenty garant předmětu na začátku semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050015) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050015) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050015) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050015) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní