460-2014/01 – Tvorba informačních systémů (TIS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO247 Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
KRA28 prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
KRO080 prof. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
KRI248 Ing. Filip Křižka
TIM008 Ing. Anton Timofieiev
WAL019 Ing. Jiří Walder
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je poskytnout studentům bakalářského studia rozšířené informace o databázových technologiích. Absolvent bude schopen dotazovat databázi z hostitelského jazyka, implementovat datovou vrstvu informačního systému (s důrazem na efektivitu provádění dotazů a bezpečnost přístupu k databázi) popř. využít v informačním systému jiný datový model než je model relační (objektově-relační nebo datový model XML).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Kurz se skládá ze dvou částí. První část se zabývá především přístupem k databázi z hostitelského jazyka (JDBC a ADO.NET), bezpečností přístupu k databázi a technologiemi pro implementaci datové vrstvy informačního systému. V této části se budeme rovněž zabývat možnostmi přenesení funkcionality aplikace na SŘBD, především tedy uloženými procedurami. Témata budou prezentována na SŘBD jako je SQL Server a ORACLE. V druhé části budou prezentovány progresivní datové modely, jako je model objektově-relační a datový model XML.

Povinná literatura:

- J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. - J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. - J. Pokorný: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia Praha, 1992 - H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J.D. Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2001. - C.J. Date: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, 8th Edition, 2003. - M. Krátký, R. Bača: Databázové systémy. http://db.cs.vsb.cz/edu/dbsys.pdf. leden, 2009. - Dokumentace k SŘBD Oracle

Doporučená literatura:

- J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. - J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. - Dokumentace k SŘBD Oracle - Dokumentace k SŘBD DB2 - Dokumentace k SŘBD SQL Server - Dokumentace k SŘBD MonetDB/XQuery

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti budou na cvičeních implementovat jednoduché úlohy, které budou konzultovány.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
456-0526 TZD Teorie zpracování dat Doporučená
456-0527 DAIS Databázové a informační systémy Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: - Nástroje pro vývoj databázových aplikací (2 přednášky) Přístup k databázi, uložené procedury; vývoj datové vrstvy IS (JDBC, ADO.NET) - Fáze vývoje databázového informačního systému, UML (1 přednáška) Návrhové vzory oddělující logickou a datovou vrstvu; technologie pro implementaci datové vrstvy; objektově-relační mapování - Objektově-relační model (3 přednášky) Standardy, principy (objekty, reference); JDD, JMD - XML datový model (3 přednášky) Datový model, dotazovací jazyky XPath, XQuery, XQuery Update Facility - Embedded databáze - Převod konceptuálního modelu na relační resp. objektově-relační datový model (1 přednáška) - Bezpečnost databázových aplikací (1 přednáška) Známé útoky umožňující získání neautorizovaných údajů (např. SQL-injection). - Přehled existujících databázových aplikací Prostorové databáze, OLAP, statické databáze atd. Osnova cvičení: - Uložené procedury - Implementace datové vrstvy (JDBC, ADO.NET, objektově-relační mapování) (2 cvičení) - Objektově-relační model (3 cvičení) - XML datový model (3 cvičení) - Převod konceptuálního modelu na relační resp. objektově-relační datový model (1 cvičení)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (55) 51
        Zápočet Zápočet  (45)
                Test Jiný typ úlohy 20  10 2
                Projekt Semestrální projekt 25  13
        Zkouška Zkouška 55  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní