460-2024/03 – Vývoj internetových aplikací (VIA)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Michal Radecký, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Michal Radecký, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAD79 Ing. Michal Radecký, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět má za cíl dát studentovi obecný přehled o technologiích používaných pro tvorbu internetových aplikací. Student tak bude umět aplikovat technologie z oblasti webu a demonstrovat jejich fungování a vzájemné propojení na konkrétních případech. Zároveň student bude schopen identifikovat a pojmenovat technologie a postupy použité u obecných webových aplikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Téměř každá nově vznikající aplikace předpokládá možnost komunikace prostřednictvím Internetu. Tato schopnost na jedné straně klade na aplikaci určitá omezení, na straně druhé obohacuje aplikaci o nově možnosti použití. Cílem předmětu Vývoj internetových aplikací je seznámit studenty se základními praktikami pro návrh a vývoj internetových aplikací.

Povinná literatura:

Přednášky a materiály k předmětu Vývoj Internetových Aplikací Aktuální zdroje a reference zveřejňované na stránkách předmětu http://www.w3school.org http://www.jakpsatweb.cz DUCKETT, Jon. HTML & CSS: design and build websites. Indianapolis, IN: Wiley, c2011. ISBN 1118008189.

Doporučená literatura:

RESIG, John. JavaScript a Ajax: moderní programování webových aplikací. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1824-5. HALES, Wesley. HTML5 and JavaScript web apps. 1st ed. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2012. ISBN 1449320511. DUCKETT, Jon, Gilles RUPPERT a Jack MOORE. JavaScript & jQuery: interactive front-end web development. Indianapolis, IN: Wiley, 2014. ISBN 1118871650.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Realizace projektu podee specifikace a zápočtový test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní náplň předmětu je zaměřena na problematiku architektury a vývoje internetových/webových aplikací, a to s důrazem na klientskou část aplikací a jejich realizace. Následující seznam tématicky pokrývá hlavní náplň předmětu: 1. Internet, historie, TCP/IP, WWW – základní úvod do problematiky, technické pozadí, typy internetových aplikací 2. WWW, HTTP, HTML, CSS – detailní náhled do problematiky WWW, a to včetně standardů, technologií, apod. 3. HTML 5 a CSS 3 - specifické možnosti moderních webových technologií pro vývoj 4. JavaScript - implementace aplikační logicky na straně klienta s využitím standardního prostředí JavaScript 5. TypeScript, LESS, atd. - pokročilejší prostředky pro vývoj aplikací v prostředí webu 6. HTML 5 API - zaměření na vybrané specifické části HTML5 s ohledem na implementovanou funkcionalitu ve vazbě na klientské prostředí 7. AJAX, XML, JSON - prostředky pro asynchronní komunikaci a zpracování strukturovaných dat 8. Webová API - základní koncepty pro práci s využívání externích služeb prostřednictvím jejich API 9. Vývojové nástroje - základní použití nástrojů pro podporu vývoje aplikací využívající studované technologie (Bower, Gulp, node.js, atd.) 10. WebDesign - pohled na vývoj webových aplikací z různých aspektů, nejen technologických 11. Bezpečnost webových aplikací - základní koncepty pro napadání a ochranu webových aplikací Součástí předmětu jsou také cvičení, které jsou tématicky úzce spjaty s odpovídajícími přednáškami. Na cvičeních se předpokládá aktivní účast studentů při implementaci přednášených problémů. Následující seznam zahrnuje hlavní obsahové bloky náplně na cvičeních: 1. Prohlížeče a práce s nástroji pro vývojáře, práce se studijními zdroji 2. Technologie HTML a CSS, syntaxe a použití 3. Tvorba základní HTML struktury na konkrétním zadání, využití prvků HTML 5 a CSS 3 4. Doplnění HTML stránky o interaktivní prvky s využitím JavaScriptu 5. Doplnění/přepracování stránky s ohledem na LESS a Typescript, ukázkové příklady těchto technologií 6. HTML 5 API - ukázkové příklady použití a implementace, rozšíření vytvářené stránky 7. Příklady AJAX a využití jQuery v praxi, rozšíření vytvářené stránky 8. Konzultace k projektům a práce na projektech 9. Hodnocení studentů (test na cvičeních, osobní odevzdávání projektů)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Projekt Projekt 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. S rozsahem povinné účastí seznámí studenty garant předmětu na začátku semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní