460-2025/03 – Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II (TAMZ II)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuMgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUS032 Ing. Radovan Fusek, Ph.D.
KRU13 Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilejšími technikami vývoje aplikací pro mobilní zařízení, zejména pro mobilní telefony na platformě Android. Po ukončení kurzu budou studenti schopni : - Identifikovat aplikační domény mobilních zařízení. - Popsat postupy užívané ve vývoji mobilních aplikací. - Rozlišit rozdíly mezi jednotlivými platformami. - Modifikovat desktopové aplikace pro použití na mobilních platformách. - Odhadnout reálné možnosti zařízení vzhledem k požadavkům projektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Jde o pokračování předmětu "Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I." Předmět se soustřeďuje na programovací techniky, které dovolují tvorbu aplikací mnohem náročnějších na technické prostředky mobilních zařízení. Jedná se zejména o aplikace intenzivně využívající multimédií a síťových rozhraní, jakými jsou například hry a synchronizační aplikace.

Povinná literatura:

RETO, Meier, Professional Android, Wrox; 4th edition, 2016. ISBN: 1118949528 VÁVRŮ, Jiří a Miroslav UJBÁNYAI. Programujeme pro Android. 2. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4863-4. HERODEK, Martin. Android jednoduše. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4298-1. GERBER, Adam, CRAIG, Clifton. Learn Android Studio: build Android apps quickly and effectively. Berkeley, CA: Apress, 2015. ISBN 1430266015.

Doporučená literatura:

MEIER, Reto. Professional Android 4 application development. [3rd ed.]. Indianapolis, IN.: Wiley/[Wrox], 2012. Advanced Android Application Development. Addison-Wesley Professional, 2014. ISBN 0133892387. Open Mobile Alliance, SyncML, Internationalization (i18n)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Získání alespoň 23 bodů z celkem 45 bodů určených pro cvičení (implementace aplikace pro OS Android).

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalost objektového programování a jazyku JAVA.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: * Architektura OS Android, Dalvik VM, ART, vývojové nástroje. * Aplikace, Actions, Intents, Android Manifest. * Tvorba UI, View, Layout, Fragment, Menu. * Ukládání dat, Shared Preferences, Internal/External Storage, SQLite. * Síťové připojení, formátování a parsování dat, JSON. * Bezpečnost, šifrování, popisování aplikací, Java Cryptography Architecture. * Asynchronní zpracování událostí, souběžné zpracování úloh, vlákna, synchronizace. * Vykreslování grafiky, tvorba her, herní smyčka, knihovny pro tvorbu her. * Podpora multimédií - audio, video, přehrávání, zachytávání, zpracování obrazových a zvukových dat. * Akcelerace 2D a 3D grafiky, OpenGL ES. * Technologie NFC (Near field communication), senzory mobilních zařízení. * Reverse engineeering aplikací, obfuskace kódu, optimalizace. * Knihovny třetích stran. * Publikace na Google Play, monetizace aplikací. Cvičení: * Seznámení se s vývojovými nástroji. Tvorba jednoduché aplikace, nasazení na mobilní zařízení nebo emulátor. * Základní prvky aplikací. Přepínání mezi aktivitami, předávání parametrů. * Tvorba vlastního prvku typu View, vykreslování obsahu, reakce na události. * Práce s XML dokumenty, využití ListView pro zobrazení dat. * Síťové připojení, stažení obsahu, offline ukládání dat. * Tvorba jednoduché hry, vykreslování na plátno. * Práce se soubory a sockety. Načítání a ukládání strukturovaných dat. * Vzdálená volání, síťové služby. * Využití SQLite databáze. * Vykreslování 3D grafiky, pohyb a jednoduchá fyzika, OpenGL ES. * Využití vláken, synchronizační aplikace. * Práce se zvukovým a obrazovým záznamem, jednoduchá analýza. * Využití knihoven třetích stran k tvorbě grafů. * Ukázka možností obfuskace kódu, nástroje pro reverse engineering aplikací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  27 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. S rozsahem povinné účastí seznámí studenty garant předmětu na začátku semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech. Rozsah účasti na cvičeních si student na začátku semestru dohodne s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní