460-2026/03 – Modelování v grafických aplikacích (MGA)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Martin Němec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Němec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM03 Ing. Martin Němec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi tvorby 3D scény (3D modelů) a navázat tak na předmět ZPG. Během semestru si studenti vytvoří vlastní scénu pomocí profesionálního nástroje pro grafické 3D modelování (Blender). Student bude umět vytvářet komplexní 3D modely (textury, AO, normál mapy, apod.) a používat profesionální nástroj Blender (animace, fyzika, atp.). Součástí předmětu bude seznámení s herním enginem Unreal Engine 4, ve kterém budou studenti vizualizovat své vytvořené modely (scénu).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je určen pro zájemce o 3D modelování. Cílem předmětu je navázat na znalosti z předmětu ZPG a seznámit posluchače s možnostmi profesionálních 3D modelovacích nástroju (Blender) a herního enginu Unreal engine4. Hlavní část bude zaměřena na tvorbu scény. Výsledkem cvičení bude scéna (modely, textury, normál mapy apod.), kterou si studenti přenesou do vlastního prostředí vytvořeného v Unreal enginu 4.

Povinná literatura:

Němec M.:Přednášky k předmětu Modelování v grafických aplikacích, http://blender.vsb.cz. Blender [online]. [2009] [cit. 2009-01-21]. Dostupný z WWW: www.blender.org.

Doporučená literatura:

Pokorný Pavel: Blender - naučte se 3D grafiku, první vydání, 2006, BEN - technická literatura, 80-7300-203-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracovaní souboru úloh zadaných na cvičení. Vypracování projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
460-2021 ZPG Základy počítačové grafiky Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: 1. Historie 3D modelování, aktuální možnosti a nástroje. Přehled nejvýznamnějších systémů a jejich základní charakteristika. 2. Základní seznámení s programem Blender. Základní nastavení uživatelského rozhraní, práce s editačním módem, modelování základních objektů. 3. Proporcionální editace, vytváření jednoduchých materiálů. 4. Definování osvětlení, nastavení renderování. Použití tří-světelného modelu osvětlení. 5. Křivky a plochy v blenderu, základní použití s možnostmi modelování. 6. Modelování objektů v blenderu za použití Blueprintu. 7. UV mapování a nanášení textur. 8. Tvorba základních animací pomocí klíčování snímků. 9. Animace deformací. 10. Částicové systémy. 11. Úvod do game enginu. 12. Úvod do fluidní dynamiky. Výpočet fyziky. 13. Použití constraints při vytváření animací. 14. Programování skriptů (Python). Náplň projektů: Výsledným projektem bude vypracovaná scéna obsahující modely se zapečenými texturami. Scéna bude vizualizována také v projektu ZPG.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na všech laboratorních cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní