460-2027/03 – Java technologie (JAT)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. David Ježek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Ježek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JEZ04 Ing. David Ježek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s technologiemi obsaženími v platformách JavaSE a JavaEE a dalšími moderními technologiemi pro jazyk JAVA. Po absolvování předmětu bude student schopen: - Využít základní API platformy JavaSE a JavaEE. - Použít standardní přístup při vývoji softwarového díla nad platformou JavaEE. - Implementovat aplikaci s využitím technologie JavaEE.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět předpokládá základní znalost programování v jazyce Java a objektově orientovaného programování, tak jak je vyučována v předmětu Programovací Jazyk I (Java). Předmět je zaměřen na technologie obsažené v platformách JavaSE, JavaJEE a další moderní technologie pro jazyk JAVA. Tyto technologie jsou dnes využívány při tvorbě moderních aplikací a informačních systémů především webových aplikací a jiných aplikací s architekturou klient/server. Studenti se tak seznámí s moderními trendy vývoje Informačních systémů, Internetových a Intranetových aplikací a ne jen těch. Vybrané technologie si studenti vyzkouší na počítačových cvičeních a využijí je k vytvoření semestrálního projektu.

Povinná literatura:

Trail: JavaBeans(TM) [online]. 1995-2015 , 2/14/2008 [cit. 2015-01-15]. Dostupný z WWW: < http://docs.oracle.com/javase/tutorial/javabeans/ >. JDBC Basics [online]. 1995-2015, 2/14/2008 [cit. 2015-01-15]. Dostupný z WWW: < http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html >. The JNDI Tutorial [online]. c1994-2015 [cit. 2015-01-15]. Dostupný z WWW: < http://docs.oracle.com/javase/jndi/tutorial/index.html >. Fowler, M.. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2003. ISBN 9780321127426 Addison-Wesley, 2003. Java Platform, Enterprise Edition: The Java EE Tutorial [online]. c2015, January 2015 [cit. 2015-01-15]. Dostupný z WWW: < https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/index.html >. DEEPAK ALUR; JOHN CRUPI; DAN MALKS. Core J2EE patterns: best practices and design strategies. 2. ed., [updated and revised]. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall PTR, 2003. ISBN 9780131422469. Dostupný z WWW: < http://corej2eepatterns.com/index.htm >. Introduction to Portlets [online]. 2020 [cit. 2020-12-20]. Available from WWW: < https://help.liferay.com/hc/en-us/articles/360018159431-Introduction-to-Portlets >.

Doporučená literatura:

W. Crawford, K. Jonathan: J2EE Design Patterns, O'Reilly & Associates Inc., Sebastopol, CA, USA 2003, ISBN 0-596-00427-3 Bruce W. Perry: Java Servlet & JSP Cookbook, O'Reilly & Associates Inc., Sebastopol, CA, USA 2004, ISBN 0-596-00572-5 Neal Ford: Art of Java Web Development, Manning Publicatioons Co. Greenwitch, CT 2004, ISBN 1-932394-06-0 David Ježek: Java Technology - slaids available from https://swi.cs.vsb.cz/dam/jcr:ebfaa07b-aab8-44f3-8327-11b688f83fa7/JAT%20-%20p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ky.odp

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutno: - získat body za úlohy řešené na cvičeních - vytvořit semestrální projekt - absolvovat závěrečný test.

E-learning

Akreditace 2018: Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi: Seznámení studentů s technologiemi obsaženími v platformách JavaSE a JavaEE a dalšími moderními technologiemi pro jazyk JAVA. Po absolvování předmětu bude student: - Schopen využít principů definovaných v technologii JavaBean a Even-Listener. - Seznámen s možností rozhraní JNDI v JavaSE. - Schopen využít základní API platformy JavaEE. - Schopen použít standardní přístup při vývoji softwarového díla nad platformou JavaEE. - Schopen implementovat aplikaci s využitím platformy JavaEE. Vyučovací metody: - Přednášky - Experimentální práce v laboratoři - Projekt Anotace: Předmět předpokládá znalost programování v jazyce Java a objektově orientovaného programování, tak jak je vyučována v předmětech Programování v Java I a Programování v Java II. Předmět je zaměřen na technologie obsažené v platformách JavaSE a především JavaJEE. Tyto technologie jsou využívány při tvorbě moderních aplikací a informačních systémů pro webovou platformu a jiných aplikací s architekturou klient/server. Studenti se tak seznámí s základními principy vývoje Internetových a Intranetových aplikací a ne jen těch. Vybrané technologie si studenti vyzkouší na počítačových cvičeních a využijí je k vytvoření semestrálního projektu. Prerekvizity: - Programování v Java I - Programování v Java II Povinná literatura: Trail: JavaBeans(TM) [online]. 1995-2017 , 2/14/2008 [cit. 2017-11-22]. Dostupný z WWW: < http://docs.oracle.com/javase/tutorial/javabeans/> The JNDI Tutorial [online]. c1993-2017 [cit. 2017-11-22]. Dostupný z WWW: < http://docs.oracle.com/javase/jndi/tutorial/index.html>. Java Platform, Enterprise Edition: The Java EE Tutorial [online]. c2014, November 2017 [cit. 2017-11-22]. Dostupný z WWW: < https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/index.html >. Doporučená literatura: DEEPAK ALUR; JOHN CRUPI; DAN MALKS. Core J2EE patterns: best practices and design strategies. 2. ed., [updated and revised]. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall PTR, 2003. ISBN 9780131422469. Dostupný z WWW: < http://corej2eepatterns.com/index.htm > JSR-000168 Portlet Specification [online]. 2017 [cit. 2017-11-22]. Dostupný z WWW: < https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr168/index.html > David Ježek: Java Technology [online]. 2017 [cit. 2017-11-22]. Dostupný z WWW: < http://swi.cs.vsb.cz/jezek/student-information/jat.html >

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
460-2010 PJ I Programovací jazyky I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Úvod. Obsah předmětu, požadavky k zápočtu. Témata projektů, požadované řešení. Literatura a další zdroje informací. JavaBeans – základní vlastnosti, rozhraní, zprávy. Event-Listener model. 2. Jmenné a adresářové služby JNDI – koncepce, použití. 3. Architektury informačních systémů. Vícevrstvé architektury. Prezentační, aplikační a datová vrstva v JavaEE. JavaEE - aplikační mode, principy, architektura. Java Aplikační servery. Struktura webové aplikace. 4. Přehled jazyků a technologie pro vývoj ve webovém prostředí. Java Servlet, zpracování požadavku, možnosti odpovědi. Filtry. 5. JavaServer Faces – principy, použití, komponenty, ManagedBean. 6. JavaServer Faces – šablony a kompozice, konverze, validace, navigace. 7. Enterprise JavaBeans – princip, aplikace. SessionBean - životní cyklus. 8. Persistence objektů. Java Persistence API a dotazovací jazyk QL. 9. Návrhové vzory JavaEE – DAO. JTA - transakce v jazyce JAVA (Java Transaction). 10. Webové služby, Rozhraní REST. 11. Portlety – k čemu slouží, použití. 12. JMS – předávání zpráv, Message-Driven Bean. 13. Vývoj pro mobilní platformy a Herní technologie - představení. Náplň počítačových cvičení 1. Úvod. Seznámení s prostředím a základními nástroji dostupnými pro cvičení. Procvičení tvorby JavaBeans a využití modelu Event-Listener. 2. Přístup k datům pomocí JNDI. 3. Nakonfigurování prostředí pro spuštění aplikačního serveru. Vytvoření Triviální aplikace. 4. Vytvořená aplikace pomocí Servletů a využití Filtrů. 5. JavaServer Faces – vytvoření jednoduché aplikace s využitím ManagedBean. 6. JavaServer Faces – vytvoření aplikace a využití konverterů a validátorů. 7. Vytvoření různých typů SessionBean. 8. Vytvoření základní aplikace s využitím JPA. 9. Rozšíření aplikace s využitím rozšířených možností JPA. 10. Vytvoření webových služeb a rozhraní REST 11. Využití návrhového vzoru DAO v JSF aplikaci. 12. Konzultace semestrálních projektů. 13. Předvedení a odevzdání semestrálního projektu. 14. Zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální projekt Projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. S rozsahem povinné účastí seznámí studenty garant předmětu na začátku semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní