460-2030/01 – Správa databází (SD)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAC027 doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
PRI156 Ing. Michal Prílepok, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se seznámí s běžnou administrací třech vybraných databázových strojů a také procesem nasazování a údržby takového databázového stroje. Vybrány jsou Oracle, SQL Server jako zástupci dvou nejrozšířenějších komerčních SŘBD a dále MySQL jako nejpoužívanější open source. Studenti budou rovněž schopni efektivně ladit výkon existujících databází běžících na těchto databázových strojích a sledovat, či případně řešit problémy vzniklé za jejich běhu. - Seznámení se základními parametry Oracle, MS SQL Server a MySQL. Rozdíly a společné rysy. - Plánování hardwaru a přípádné síťové infrastruktury pro běh databázového stroje. - Nasazení a nastavení jedné instance databázového stroje. Sledované parametry při nasazení. - Sledované parametry běžícího databázového stroje (zhoršení databáze - deterrioration, prodlevy operací, atd.). - Správa uživatelů, přístupových práv. - Údržba databáze: zálohování, zotavení, znovu vytvoření indexů. - Další nastavení a nástroje specifické pro jednotlivé SŘBD.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je věnován správě nejběžnějších databázových strojů, jmenovitě Oracle a MS SQL Server a MySQL. Kurz se bude zaměřen jak na obecné aspekty, tak na konkrétní rysy jednotlivých produktů. První část předmětu se týká použitého hardwaru a nasazení a druhá část pak správy a ladění databázového stroje

Povinná literatura:

M. Krátký, R. Bača: Databázové systémy. http://db.cs.vsb.cz/edu/dbsys.pdf. leden, 2009. Dokumentace k SŘBD Oracle, SQL Server a DB2.

Doporučená literatura:

D.K.Burleson. Physical database design using Oracle, Auerbach, ISBN 0-8493-1817-3 S.Lightstone, T.Teorey, T.Nadeau. Physical database design, Morgan Kaufmann, ISBN-10: 0-12-369389-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vyřešení úloh zadaných na cvičeních, kde budou muset studenti prokázat porozumění základních problémů v administraci a správě SŘBD. Obvykle bude jeden úkol z předem zveřejněného seznamu a druhý úkol bude předem neznámý.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
460-2011 TZD Teorie zpracování dat Doporučená
460-2013 DAIS Databázové a informační systémy Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek. Přednášky budou vedeny z části teoreticky a z části jako demonstrované cvičení. Na přednáškách tedy dojde k vyřešení základních úkolů, přičemž studenti by měli mít k dispozici SŘBD na kterém budou moci jednotlivé úkoly provádět paralelně s přednášejícím. Harmonogram jednotlivých přenášek bude následující: 1. SQL Server - vytvoření databáze, filegroups, datové soubory, nastavení parametrů instance a databáze, vytvoření uživatele, přiřazení rolí a oprávnění (vzhledem k databázi, vzhledem k instanci), zálohování a zotavení. 2. SQL Server - služby, resource governor, audit databáze, automatická údržba databáze (reorganizace indexů), zobrazení logů, vytvoření objektů v daném schématu a filegroup, log shiping. 3. Oracle - tabulkové prostory, datové soubory, restart databáze, nastavení parametrů databáze, nastavení paměti, zotavení (archivace log souborů) a záloha, uživatelé, oprávnění a role. 4. Oracle - služby, alert log, trace logy, resource governor, audit databáze, automatická údržba, vytvoření tabulek, nastavení treshold hodnot. 5. MySQL - datové soubory, uživatelé a oprávnění, zotavení a záloha, nastavení databáze. 6. Shrnutí a obecné povídání o DBA, Platforma (RAID, NUMA, Klastrování). 7. SQL Server - fyzický návrh databáze (clustered, unclustered index, materialized views), sledování vytížení na SQL Serveru, ladění fyzického návrhu. 8. Oracle - fyzický návrh databáze v Oracle, sledování vytížení, ladění databáze. 9. Oracle - automatické ladění databáze, database replay. Na počítačových cvičeních se již budou studenti samostatně snažit vyřešit zadané úkoly z oblasti probrané na přednášce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Bodované úlohy SQL Serveru Laboratorní práce 50  0
        Bodované úlohy Oracle Laboratorní práce 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku