460-2032/01 – Informační systémy ve zdravotnictví (ISZ)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Radoslav Fasuga, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radoslav Fasuga, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAS01 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student - zná základní pojmy z oblasti databází a informačních systémů, - umí formulovat zadání IS, - umí spolupracovat na analýze datové, funkční a dynamické IS, - zná základní příkazy jazyka SQL a umí pomocí nich vyhledávat informace v databázi, - umí pracovat s konkrétním IS z oblasti zdravotnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s tvorbou informačních systémů, s nutnými pojmy a problémy teoretickými i s jejich praktickým použitím při analýze, návrhu a implementaci IS. Dále se aktivně naučí používat dotazovací jazyk SQL pro výběr informací z databází. Teoreticky se seznámí s metodami zpracování transakcí a s problematikou distribuovaných databází.

Povinná literatura:

Šarmanová, J.: Informační systémy ve zdravotnictví. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. J. Pokorný: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia Praha, 1992 H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J.D. Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2001. C.J. Date: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, 8th Edition, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vykonání čtyř prezenčních testů s minimálním počtem bodu: Test 1 – Sestavení Konceptuálního datového modelu na zadané téma Test 2 – Dotazování v SQL, vypracování sady dotazů Test 3 – Funkční a dynamická analýza na zadané téma, transakční analýza Test 4 – Práce s nemocničním informačním systémem – evidence pacientů, zadání diagnózy, žádanky pro vyšetření, laboratorní testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha evidence, základní pojmy, databáze, informační systém, SŘBD. 2. Datová analýza, konceptuální schéma, ERD, transformace ERD pro RDM 3. Datová analýza v relační databázi, funkční závislosti, normální formy 4. Vyhledávání informací v RDM, relační jazyky, relační algebra 5. SQL – příkazy pro definici dat JDD, příkazy pro manipulaci s daty INSERT, DELETE, UPDATE, základní SELECT 6. SQL – úplný příkaz SELECT, rozšiřující klauzule, dotazy nad více tabulkami, agregační funkce 7. SQL – SELECT, poddotazy, VIEW, GRANT, REVOKE. 8. Životní cyklus vývoje IS zadání, funkční analýza, kontextový diagram, DFD, elementární funkce 9. Minispecifikace elementárních funkcí, strukturovaný jazyk 10. Dynamická analýza, stavový diagram, stavy entit 11. Konzistence databáze, transakce, log, obnova databáze, víceuživatelský přístup 12. Fyzická organizace dat, sekvenční soubory, indexování, B-stromy 13. Návrh, imlementace, provoz 14. Zdravotnická dokumentace, zdravotnická informatika, dělení zdravotnických IS

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Test 1 – Sestavení Konceptuálního datového modelu na zadané téma Písemka 10  5
                Test 2 – Dotazování v SQL, vypracování sady dotazů Laboratorní práce 15  5
                Test 3 – Funkční a dynamická analýza na zadané téma, transakční analýza Písemka 10  5
                Test 4 – Práce s nemocničním informačním systémem Laboratorní práce 10  5
        Zkouška Zkouška 55 (55) 28
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti: povinná účast na cvičeních, jsou akceptovány 3 omluvy povinná účast na testech a závěrečné prezentaci projektu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku