460-2033/01 – Semestral Project (SP)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantorprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOT06 Ing. Martin Kot, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+4
Part-time Credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Samostatná práce podle zadaného tématu. Může být využit jako východisko pro následnou diplomovou práci.

Teaching methods

Summary

The semestral project represents a complete assigment that has to be worked out by students. The intention is to show student's capability to work alone on such kind of project.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Určí garant projektu. Zpravidla je součástí řešení textový dokument odpovídajícího rozsahu. Další formy výstupu musí být stanoveny v zadání semestrálního projektu.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.