460-2037/02 – Vývoj informačních systémů (VIS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětudoc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUD007 doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování se bude student orientovat v existujících standardech a přístupech v oblasti vývoje informačních systémů. Dále bude schopen v omezené míře aplikovat své znalosti a použít vybrané nástroje, techniky a technologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností souvisejících s vývojem informačních systémů. Z kontextu úloh řešených v této oblasti budou vybrány a detailně rozebrány zejména úlohy spojené s návrhem architektury informačního systému a v menší míře s fázemi životního cyklu informačního systému a používanými metodikami řízení. Posluchačům bude poskytnuta návaznost na ostatní znalosti z předmětů, které vybrané partie z problematiky vývoje IS probírají v hlubším rozsahu.

Povinná literatura:

AVISON, D. AND FITZGERALD, G. Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools. McGraw-Hill Higher Education, 2006. ISBN 0077114175. FOWLER, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional, 2002. ISBN 0321127420. TROWBRIDGE, D. Enterprise Solution Patterns Using Microsoft .NET [online]. Available from World Wide Web:<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff647095.aspx>.

Doporučená literatura:

O'ROURKE, C., FISHMAN, N. AND SELKOW, W. Enterprise Architecture Using the Zachman Fra-mework. Course Technology, 2003. ISBN 0619064463. ZACHMAN, J. The Zachman Framework for Enterprise Architecture [online]. Available from World Wide Web:<http://www.zachmanframeworkassociates.com/index.php/ebook>. FOWLER, M. Refaktoring -- Zlepšení existujícího kódu GRADA, 2003. ISBN 80-247-0299-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 semestrální projekt (44 bodů). Student musí získat do konce zápočtového týdne minimálně 22 bodů ze 44 možných.

E-learning

Další požadavky na studenta

Projekt, jehož náplní bude vytvoření jednoduchého prototypu informačního systému na vybrané architektuře (client-server, 3-vrstvá architektura či SOA) a vybrané platformě (JAVA, .NET). Projekt bude obsahovat jednak dokumentaci zaměřenou zejména na analýzu a návrh, jednak jednoduchou implementaci odpovídající zdokumentovanému návrhu. Do celkového hodnocení projektu se promítne kvalita návrhu i implementace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice pojmu IS, klasifikace, standardy. 2. Úlohy řešené v kontextu vývoje informačních systémů. 3. Technologie pro vývoj informačních systémů. 4. Aplikační frameworky, představení, účel a smysl použití I. 5. Aplikační frameworky, představení, účel a smysl použití II. 6. Fáze životního cyklu informačního systému. 7. Principy analýzy a návrhu informačních systémů. 8. Architektury informačních systémů. 9. Rozložení aplikační architektury do více vrstev. 10. Návrh doménové logiky a přístupu k datovým zdrojům. 11. Základní principy propojení doménové logiky a relačních dat. 12. Obecné principy návrhu prezentační vrstvy. 13. Metodiky řízení životního cyklu informačního systému. 14. Představení vybraných agilních metodik.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti: Je vyžadována stoprocentní účast na cvičeních s výjimkou nemoci potvrzené od lékaře.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku