460-2037/03 – Vývoj informačních systémů (VIS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ANL0005 Ing. Tomáš Anlauf
GRE0057 Ing. Tomáš Gregor
JAN0795 Mgr. Ondřej Janča
KOT0084 Ing. Vojtěch Kotík
KUD007 doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
PLE0049 Ing. Jakub Plesník
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování se bude student orientovat v existujících standardech a přístupech v oblasti vývoje informačních systémů. Dále bude schopen v omezené míře aplikovat své znalosti a použít vybrané nástroje, techniky a technologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností souvisejících s vývojem informačních systémů. Z kontextu úloh řešených v této oblasti budou vybrány a detailně rozebrány zejména úlohy spojené s návrhem architektury informačního systému a v menší míře s fázemi životního cyklu informačního systému a používanými metodikami řízení. Posluchačům bude poskytnuta návaznost na ostatní znalosti z předmětů, které vybrané partie z problematiky vývoje IS probírají v hlubším rozsahu.

Povinná literatura:

AVISON, D. AND FITZGERALD, G. Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools. McGraw-Hill Higher Education, 2006. ISBN 0077114175. FOWLER, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional, 2002. ISBN 0321127420. TROWBRIDGE, D. Enterprise Solution Patterns Using Microsoft .NET [online]. Available from World Wide Web:.

Doporučená literatura:

O'ROURKE, C., FISHMAN, N. AND SELKOW, W. Enterprise Architecture Using the Zachman Fra-mework. Course Technology, 2003. ISBN 0619064463. ZACHMAN, J. The Zachman Framework for Enterprise Architecture [online]. Available from World Wide Web:. FOWLER, M. Refaktoring -- Zlepšení existujícího kódu GRADA, 2003. ISBN 80-247-0299-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola průběžně zadaných implementací souvisejicích s použitím 3-vrstvé architektury a návrhových vzorů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost samostatné implementace v jazyku C#/Java.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Definice pojmu IS, klasifikace, standardy. 2. Úlohy řešené v kontextu vývoje informačních systémů. 3. Fáze životního cyklu informačního systému. 4. Principy analýzy a návrhu informačních systémů. 5. Architektury informačních systémů. Rozložení aplikační architektury do více vrstev. 6. Rozložení aplikační architektury do více vrstev. 7. Návrhové vzory pro doménové logiky. 8. Návrhové vzory pro přístup k datovým zdrojům. 9. Návrhové vzory pro doménově-relační chování. 10. Návrhové vzory pro propojení doménové logiky a relačních dat. 11. Návrhové vzory pro mapování dědičnosti. 12. Bezpečnost v informačních systémech a návrhové vzory pro bezpečný návrh. 13. Doménově orientované jazyky. Cvičení Předmětem cvičení bude analýza situací, které povedou k návrhu a implementaci fragmentů informačního systému využívajícího: - třívrstvou architekturu - nezávislou prezenční, doménovou a datovou vrstvu - návrhové vzory - de-facto standardy bezpečnosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti: Je vyžadována stoprocentní účast na cvičeních s výjimkou nemoci potvrzené od lékaře.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní