460-2038/03 – Administrace databázových systémů (ADBS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAC027 doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se seznámí s běžnou administrací třech vybraných databázových strojů a také procesem nasazování a údržby takového databázového stroje. Vybrány jsou Oracle, SQL Server jako zástupci dvou nejrozšířenějších komerčních SŘBD a dále MySQL jako nejpoužívanější open source. Studenti budou rovněž schopni efektivně ladit výkon existujících databází běžících na těchto databázových strojích a sledovat, či případně řešit problémy vzniklé za jejich běhu. - Seznámení se základními parametry Oracle, MS SQL Server a MySQL. Rozdíly a společné rysy. - Plánování hardwaru a přípádné síťové infrastruktury pro běh databázového stroje. - Nasazení a nastavení jedné instance databázového stroje. Sledované parametry při nasazení. - Sledované parametry běžícího databázového stroje (zhoršení databáze - deterrioration, prodlevy operací, atd.). - Správa uživatelů, přístupových práv. - Údržba databáze: zálohování, zotavení, znovu vytvoření indexů. - Další nastavení a nástroje specifické pro jednotlivé SŘBD.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je věnován správě nejběžnějších databázových strojů, jmenovitě Oracle a MS SQL Server a MySQL. Kurz se bude zaměřen jak na obecné aspekty, tak na konkrétní rysy jednotlivých produktů. První část předmětu se týká použitého hardwaru a nasazení a druhá část pak správy a ladění databázového stroje.

Povinná literatura:

M. Krátký, R. Bača: Databázové systémy. http://db.cs.vsb.cz/edu/dbsys.pdf. leden, 2009. Dokumentace k SŘBD Oracle, SQL Server a MySQL.

Doporučená literatura:

D.K.Burleson. Physical database design using Oracle, Auerbach, ISBN 0-8493-1817-3 S.Lightstone, T.Teorey, T.Nadeau. Physical database design, Morgan Kaufmann, ISBN-10: 0-12-369389-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vyřešení úloh zadaných na cvičeních, kde budou muset studenti prokázat porozumění základních problémů v administraci a správě SŘBD. Obvykle bude jeden úkol z předem zveřejněného seznamu a druhý úkol bude předem neznámý. Dále studenti mohou vypracovat projekt, kde nainstalují a prozkoumají předem vybraný databázový systém z pohledu administrace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
460-2013 DAIS Databázové a informační systémy Doporučená
460-2035 UDBS Úvod do databázových systémů Doporučená
460-2036 DBS Databázové systémy Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek. Přednášky budou vedeny z části teoreticky a z části jako demonstrované cvičení. Na přednáškách tedy dojde k vyřešení základních úkolů, přičemž studenti by měli mít k dispozici SŘBD na kterém budou moci jednotlivé úkoly provádět paralelně s přednášejícím. Harmonogram jednotlivých přenášek bude následující: 1. SQL Server - vytvoření databáze, filegroups, datové soubory, nastavení parametrů instance a databáze, vytvoření uživatele, přiřazení rolí a oprávnění (vzhledem k databázi, vzhledem k instanci), zálohování a zotavení. 2. SQL Server - služby, resource governor, audit databáze, automatická údržba databáze (reorganizace indexů), zobrazení logů, vytvoření objektů v daném schématu a filegroup, log shiping. 3. Oracle - tabulkové prostory, datové soubory, restart databáze, nastavení parametrů databáze, nastavení paměti, zotavení (archivace log souborů) a záloha, uživatelé, oprávnění a role. 4. Oracle - služby, alert log, trace logy, resource governor, audit databáze, automatická údržba, vytvoření tabulek, nastavení treshold hodnot. 5. MySQL - datové soubory, uživatelé a oprávnění, zotavení a záloha, nastavení databáze. 6. Shrnutí a obecné povídání o DBA, Platforma (RAID, NUMA, Klastrování). 7. SQL Server - fyzický návrh databáze (clustered, unclustered index, materialized views), sledování vytížení na SQL Serveru, ladění fyzického návrhu. 8. Oracle - fyzický návrh databáze v Oracle, sledování vytížení, ladění databáze. 9. Oracle - automatické ladění databáze, database replay. Na počítačových cvičeních se již budou studenti samostatně snažit vyřešit zadané úkoly z oblasti probrané na přednášce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Student musí splnit všechny definované úlohy alespoň za minimální počet bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní