460-2042/01 – Programování I (PR I)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyUSP, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1A10 doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům základy procedurálního programování a podporu pro další předměty zaměřené detailně na algoritmy a programovací jazyky či objektově orientované programování. Předmět je určen ke vyrovnání vstupních znalostí v oblasti procedurálního programování a je zaměřen na jazyky C/C++ a použití vývojových nástrojů. Po předmětu Programování 1 budou studenti schopni: pracovat a využívat integrované vývojové prostředí pro jazyky C/C++, vytvářet dokumentaci nejen ke zdrojovým kódům, pracovat v univerzitní školní síti, a budou schopni vytvářet dokumentaci k vyvinutému programu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Programování 1 svou náplní pokrývá oblasti základních znalostí studentů bakalářského studia, a to ve vztahu především k programátorsky cíleným předmětům. Studenti během tohoto předmětu získají potřebné znalosti pro efektivní vyvíjení aplikací ve vývojovém prostředí, vytváření a zpracování související elektronické dokumentace a celou řadu přehledových znalostí z oboru informačních technologií. Domácí stránka předmětu: http://www2.cs.vsb.cz/saloun-zp/ obsahuje odkaz na všechny studijní materiály a přehled požadavků. Důraz a kontrola v průběhu semestru jsou kladeny na samostatnou průběžnou práci, v závěru semestru se odevzdává semestrální projekt s dokumentací a kontrolními vstupy a výstupy.

Povinná literatura:

Šaloun, P. Programovací jazyk C++ pro zelenáče. Neokortex s.r.o., 2005, 252 stran, ISBN 80-86330-18-4 Šaloun, P. Programovací jazyk C pro zelenáče, Neocortex, 1999, 208 stran, ISBN 80–86330–02-X Přednášky a prezentace předmětu Programování 1 Přednášky a další materiály předmětu Algoritmy I. Odkazy na aktuální a relevantní zdroje prezentované na WWW stránkách předmětu.

Doporučená literatura:

Rajský, P. Kurs jazyka C. 2002, VŠB-TU Ostrava. webový dokument pro distanční výuku, dostupné ze stránek předmětu. Janků, M. Kurs jazyka C++. 2002, VŠB-TU Ostrava. webový dokument pro distanční výuku, dostupné ze stránek předmětu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání všech 3 domácích úloh a nejméně 50 % průběžných úloh, semestrálního projektu a absolvování závěrečné písemky. Materiály budete odevzdávat výhradně prostřednictvím webového rozhraní odkazovaného z domácí stránky předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost vytvořit HTML dokument se základnimi tagy/značkami.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Přehled služeb, informačních systémů, dostupnosti vývojových nástrojů, MSDN AA a prostředí VŠB-TUO pro studenty FEI. 2. Operátory, výrazy, základní konstrukce v programu a jednoduchý vstup a výstup. 3. Řízení chodu programu a textový vstup a výstup. 4. Funkce a jejich deklarace a definice. 5. Typické knihovní funkce, jejich použití a umístění. 6. Práce s datovými proudy a soubory. 7. Základy práce s řetězci, ukazateli a poli. 9. Dynamická alokace paměti. 10. Dokumentace programu, základy značkovacího jazyka a generování výstupu v něm. 11. Struktury a uživatelské typy dat. 12. Doporučení pro zápis zdrojového kódu, komentování, formátování, zvyklosti pro tvorbu identifikátorů i nástroje pro vývoj softweru. 13. Rezerva - úvod do systému Unix. Náplň počítačových cvičení Cvičení svou náplní odpovídají přednáškám, průběžným výstupem cvičení je vypracování průběžných úloh a konzultace k nim. Procvičovány budou průběžně konstrukce programovacího jazyka C a C++, po úvodní části semestru bude procvičována tvorba dokumentace a její generování. Postupně bude rozvíjena schopnost ladění programu s využitím možností vývojového prostředí. Projekt: Zadání projektů budou směřována k implementaci základních dovedností a schopností programování s výstupem do souboru ve značkovacím jazyce. Důraz a kontrola v průběhu semestru jsou kladeny na samostatnou průběžnou práci, v závěru semestru se odevzdává semestrální projekt zejména s důrazem na dokumentaci a kontrolní vstupy a výstupy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        cvičení týdenně Laboratorní práce 24  12
        domácí úlohy Jiný typ úlohy 26  14
        semestrální projekt Semestrální projekt 20  10
        zápočtová písemka Písemná zkouška 30  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok