460-2042/02 – Programování I (PR I)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1A10 doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům základy procedurálního programování a podporu pro další předměty zaměřené detailně na algoritmy a programovací jazyky či objektově orientované programování. Předmět je určen ke vyrovnání vstupních znalostí v oblasti procedurálního programování a je zaměřen na jazyky C/C++ a použití vývojových nástrojů. Po předmětu Programování 1 budou studenti schopni: pracovat a využívat integrované vývojové prostředí pro jazyky C/C++, vytvářet dokumentaci nejen ke zdrojovým kódům, pracovat v univerzitní školní síti, a budou schopni vytvářet dokumentaci k vyvinutému programu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Programování 1 svou náplní pokrývá oblasti základních znalostí studentů bakalářského studia, a to ve vztahu především k programátorsky cíleným předmětům. Studenti během tohoto předmětu získají potřebné znalosti pro efektivní vyvíjení aplikací ve vývojovém prostředí, vytváření a zpracování související elektronické dokumentace a celou řadu přehledových znalostí z oboru informačních technologií. Domácí stránka předmětu: http://www2.cs.vsb.cz/saloun-zp/ obsahuje odkaz na všechny studijní materiály a přehled požadavků. Důraz a kontrola v průběhu semestru jsou kladeny na samostatnou průběžnou práci, v závěru semestru se odevzdává semestrální projekt s dokumentací a kontrolními vstupy a výstupy.

Povinná literatura:

Šaloun, P. Programovací jazyk C++ pro zelenáče. Neokortex s.r.o., 2005, 252 stran, ISBN 80-86330-18-4 Šaloun, P. Programovací jazyk C pro zelenáče, Neocortex, 1999, 208 stran, ISBN 80–86330–02-X Přednášky a prezentace předmětu Programování 1 Přednášky a další materiály předmětu Algoritmy I. Odkazy na aktuální a relevantní zdroje prezentované na WWW stránkách předmětu.

Doporučená literatura:

Rajský, P. Kurs jazyka C. 2002, VŠB-TU Ostrava. webový dokument pro distanční výuku, dostupné ze stránek předmětu. Janků, M. Kurs jazyka C++. 2002, VŠB-TU Ostrava. webový dokument pro distanční výuku, dostupné ze stránek předmětu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání všech 3 domácích úloh a nejméně 50 % průběžných úloh, semestrálního projektu a absolvování závěrečné písemky. Materiály budete odevzdávat výhradně prostřednictvím webového rozhraní odkazovaného z domácí stránky předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost vytvořit HTML dokument se základnimi tagy/značkami.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Přehled služeb, informačních systémů, dostupnosti vývojových nástrojů, MSDN AA a prostředí VŠB-TUO pro studenty FEI. 2. Operátory, výrazy, základní konstrukce v programu a jednoduchý vstup a výstup. 3. Řízení chodu programu a textový vstup a výstup. 4. Funkce a jejich deklarace a definice. 5. Typické knihovní funkce, jejich použití a umístění. 6. Práce s datovými proudy a soubory. 7. Základy práce s řetězci, ukazateli a poli. 9. Dynamická alokace paměti. 10. Dokumentace programu, základy značkovacího jazyka a generování výstupu v něm. 11. Struktury a uživatelské typy dat. 12. Doporučení pro zápis zdrojového kódu, komentování, formátování, zvyklosti pro tvorbu identifikátorů i nástroje pro vývoj softweru. 13. Rezerva - úvod do systému Unix. Náplň počítačových cvičení Cvičení svou náplní odpovídají přednáškám, průběžným výstupem cvičení je vypracování průběžných úloh a konzultace k nim. Procvičovány budou průběžně konstrukce programovacího jazyka C a C++, po úvodní části semestru bude procvičována tvorba dokumentace a její generování. Postupně bude rozvíjena schopnost ladění programu s využitím možností vývojového prostředí. Projekt: Zadání projektů budou směřována k implementaci základních dovedností a schopností programování s výstupem do souboru ve značkovacím jazyce. Důraz a kontrola v průběhu semestru jsou kladeny na samostatnou průběžnou práci, v závěru semestru se odevzdává semestrální projekt zejména s důrazem na dokumentaci a kontrolní vstupy a výstupy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3973) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3973) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok