460-2046/02 – Praxe (Praxe)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity2
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Eduard SojkaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OH140 RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen především studentům, kteří chtějí v posledním ročníku prezenčního bakalářského studia absolvovat individuální odbornou praxi jako alternativu k vypracování bakalářské práce. Předmět umožní studentovi seznámit se v předstihu s firmou, kde bude bakalářskou praxi v posledním ročníku vykonávat. Cílem předmětu je jednak seznámení studenta s organizační strukturou firmy, s jejím chodem, s firemní „kulturou“, ale především s řešenými projekty a s možným budoucími pracovními úkoly. Předmět resp. praxi mohou studenti vykonat pouze u firem schválených garantem oboru. Student si může firmu vybrat z firem pro praxi schválených pro aktuální akademický rok. Jejich seznam lze nalézt na https://katis.vsb.cz/netfei/ Pokud by chtěl student vykonat praxi u firmy, která v tomto seznamu uvedena není, musí požádat garanta oboru o schválení firmy. V tom případě student dodá garantovi oboru (nejpozději do začátku semestru) informace o firmě a kontakty na kompetentní osobu z firmy. Přijetí do firmy a aktivní účast si domlouvají studenti sami s vybranou firmou. Předmět nebude postaven v rozvrhu. Podmínkou pro udělení zápočtu je potvrzení o aktivní účasti studenta ve firmě v délce 15 dnů (předpokládá se standardní osmihodinová pracovní doba). Předmět je možno absolvovat pouze ve 2. ročníku bakalářského studia.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Podmínkou pro udělení zápočtu je potvrzení o účasti studenta ve firmě. Předmět studenti mohou navštěvovat pouze u firem schválených garantem oboru, seznam je uveden http://www.fei.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/odborne-praxe-studentu/seznam-firem. Aktivní účast si domlouvají studenti sami s vybranou firmou. Předmět nebude postaven v rozvrhu. Předmět je možno absolvovat pouze ve 2. ročníku bakalářského studia.

Povinná literatura:

Povinná literatura není pro tento předmět určena.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura není pro tento předmět určena.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je určen především studentům, kteří chtějí v posledním ročníku prezenčního bakalářského studia absolvovat individuální odbornou praxi jako alternativu k vypracování bakalářské práce. Předmět umožní studentovi seznámit se v předstihu s firmou, kde bude bakalářskou praxi v posledním ročníku vykonávat. Cílem předmětu je jednak seznámení studenta s organizační strukturou firmy, s jejím chodem, s firemní „kulturou“, ale především s řešenými projekty a s možným budoucími pracovními úkoly. Předmět resp. praxi mohou studenti vykonat pouze u firem schválených garantem oboru. Student si může firmu vybrat z firem pro praxi schválených pro aktuální akademický rok. Jejich seznam lze nalézt na https://katis.vsb.cz/netfei/ Pokud by chtěl student vykonat praxi u firmy, která v tomto seznamu uvedena není, musí požádat garanta oboru o schválení firmy. V tom případě student dodá garantovi oboru (nejpozději do začátku semestru) informace o firmě a kontakty na kompetentní osobu z firmy. Přijetí do firmy a aktivní účast si domlouvají studenti sami s vybranou firmou. Předmět nebude postaven v rozvrhu. Podmínkou pro udělení zápočtu je potvrzení o aktivní účasti studenta ve firmě v délce 15 dnů. Předmět je možno absolvovat pouze ve 2. ročníku bakalářského studia.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku