460-2047/02 – Logika v praxi (LvP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Marie Duží, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Marie Duží, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEI, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUZ48 prof. RNDr. Marie Duží, CSc.
MEN059 Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurs je úvodem do logického myšlení z pohledu informatiků a programátorů. Studenti se v kursu seznámí s principy formalizace explicitních znalostí v jazyce výrokové a predikátové logiky a následným odvozováním znalostí implicitních, které z dané explicitní báze logicky vyplývají. Naučí se, jak správně rozumět zadání programu, jak rigorosně specifikovat softwarový proces a následně tuto specifikaci využít např. při verifikaci systému a automatickém generování kódu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmovým aparátem výrokové logiky a predikátové logiky 1. řádu a jeho využitím v praxi. Tento aparát a metody jsou běžně používány v různých oblastech informatiky (precizace a formalizace intuitivních poznatků a teorií, automatizace dokazování a vyvozování, umělá inteligence, apod.) a v mnoha jiných exaktních disciplínách. Kurs je zaměřen především na principy formalizace znalostí a rigorosní specifikace softwarového systému. V rámci kurzu jsou studenti seznámeni taktéž s praktickými aplikacemi neklasických logik, jako např. s fuzzy logikou.

Povinná literatura:

M.Duží: Logika pro informatiky. Učební texty, VŠB-TU Ostrava, 2012. M. Duží: Logika v praxi, http://www.cs.vsb.cz/duzi/Logika_Praxe.pdf

Doporučená literatura:

Z. Manna: Matematická teorie programů. McGraw-Hill, 1974, SNTL Praha 1981. V. Novák: Základy fuzzy modelování, BEN - technická literatura, Praha 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: V průběhu semestru vypracují studenti projekt v jazyce Prolog, max. 20 bodů. V průběhu semestru absolvují studenti písemný test, max. 10 bodů. Minimální počet bodů pro získání zápočtu = 14.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je rozdělen do tří základních tematických okruhů: a) Jazyk výrokové a predikátové logiky (1. řádu) a formalizace explicitních znalostí b) Odvozování implicitních znalostí z explicitní báze; aplikace fuzzy logiky c) Základy formálních metod specifikace programů a logické programování Těmto okruhům odpovídá rozvrh přednášek a cvičení: Přednášky: 1. Úvod: Co je předmětem logiky, deduktivně platné usuzování Tématický okruh (a): 2. Jazyk výrokové logiky a formalizace tvrzení v tomto jazyce 3. Jazyk predikátové logiky a formalizace tvrzení v tomto jazyce 4. Ekvivalentní úpravy a negace Tématický okruh (b): 5. Dokazování v klasické výrokové logice: metoda důkazu sporem a tabulkově 6. Dokazování v klasické predikátové logice: množinové znázornění modelů 7. Fuzzy množiny a praktické aplikace fuzzy logiky Tématický okruh (c): 8. Deklarativní vs. imperativní specifikace softwarového procesu. 9. Rezoluční metoda a logické programování, jazyk Prolog 10. Logické programování - pokračování Cvičení: 1. Deduktivně platné úsudky 2. Formalizace tvrzení ve výrokové logice 3. Formalizace v jazyce predikátové logiky 4. Ekvivalentní úpravy a negace 5. Metody odvozování a dokazování ve výrokové logice 6. Odvozování a dokazování v predikátové logice 7. Klasická teorie množin a její využití v důkazech 8. Fuzzy množiny a praktické aplikace fuzzy logiky 9. Rezoluční metoda a logické programování, jazyk Prolog 10. Logické programování - pokračování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast na cvičeních, jsou akceptovány 3 omluvy

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.