460-2049/01 – Úvod do řízení kvality automobilových systémů (URKAS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STO231 Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům základy v praxi hojně využívaných postupů řízení kvality při vývoji automobilových systémů. Předmět se zaměřuje na základy procesního přístupu Automotive SPICE, Fukční bezpečnosti a Design for Six Sigma (DFSS) a jejich společného/integrovaného využití . Předmět je určen k získání základních znalostí o řízení kvality a to nejenom s pohledu pro manažera kvality, ale hlavně z pohledu jednotlivých pracovníků ve vývoji, kteří se s těmito postupy a metodami denodenně setkávají a používají je ve své práci. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: pracovat v prostředí, které využívá Automotive SPICE, Funkční bezpečnost a metody Design for Six Sigma. Budou mít základní předhled o těchto přístupech a tím se budou moci lépe začlenít do vývoje automobilových systémů v současném světě

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V současném světě automobilů, většina automobilových systémů obsahuje spojení software a elektroniky. Zajištění kvality vývoje takovýchto automobilových systémů se významně skládá ze tří hlavních dimenzí: Automotive SPICE (ISO/IEC 15504): Zajištění kvality v rámci procesu vývoje software a elektroniky Funkční bezpečnost (ISO 26262): Zajištění kvality pro dosažení požadavků na funkční bezpečnost Design for Six Sigma: Zaměřuje se na spolehlivost a robustnost výsledných produktů a procesu výroby Výrobci automobilů (OEM) po svých dodavatelích vyžadují stále vyšší úrovně v těchto výše zmiňovaných dimenzích. Nejúspěšnější firmy dokázaly tento třídimenzionální pohled naimplementovat do svého prostředí. To v podstatě znamená, že se jim povedlo dosáhnout systematického spojení všech souvisejích aspektů z těchto dimenzí a naimplementovat toto řešení od fází velmi ranného návrhu po všechny ostatní fáze napříč životního cyklu vytváření jejich produktu. Aby toho firmy mohli dosáhnout, je potřeba mít kvalifikované pracovníky, kteří jsou schopni pochopit základní aspekty ze všech tří zmiňovaných domén, aby mohli efektivně pracovat na různých pozicích v procesu vývoje automobilových systémů a mohli také sloužit jako pojítko mezi doménovými experty na jednu z těchto zmiňovaných oblastí. Navíc, tito zaměstnanci mají také zásadní roli při posuzování projektů, kterými musí dodavatelé v automobilovém průmyslu povinně procházet, pokud chtějí dodávat své výrobky pro výrobce automobilů (OEM). Tento předmět pokrývá základní elementy (více viz přednášky) z obsáhlého kurzu AQUA, které je vůbec první evropský kvalifikační a certifikační program v této oblasti. Předmět Úvod do řízení kvality AS svou náplní pokrývá oblasti základních znalostí studentů bakalářského studia, a to ve vztahu především k výše zmiňovaným dimenzím - Automotive SPICE ,Funkční bezpečnost a Design for Six Sigma a jejich integrovanému náhledu. Domácí stránka předmětu: Předmět byl připraven na míru studentům vysokých škol v rámci spolupráce odborníků z univerzit VŠB-TUO, TU Graz, FH Joanneum, University of Maribor a European Manufacturing and Innovation Research Association (EMIRACLE) a společnosti International Software Consulting Network (ISCN), která udržuje úspěšnou dlouholetou spolupráci s mnoha automobilovými výrobci a dodavateli. Předmět je také začleněn jako kurz v rámci ECQA (European Ceritifation and Qualification Association). Na stránce ecqa.org je dostupný e-learningový portál, kde studenti mohou přednášky sledovat také s namluveným slovem a doplňkovými poznámkami. Portál obsahuje také dopňkové studijní materiály a fórum pro diskusi s lektory.

Povinná literatura:

1. Kreiner C., Messnarz R., Riel A., Ekert D., Langgner M., Theisens D., Reiner M.: Automotive Knowledge Alliance AQUA – Integrating Automotive SPICE, Six Sigma, and Functional Safety. Mc Caffery, F., O'Connor, R.V., Messnarz, R. (eds.): Systems, Software and Service Process Improvement. Springer Communications in Computer and Information Science, Vol. 364 (2013), pp. 333 - 344. 2. Messnarz R., Kreiner C., Riel A., Tichkiewitch S., Ekert D., Langgner M., Theisens D.: Automotive Knowledge Alliance AQUA – Integrating Automotive SPICE, Six Sigma, and Functional Safety. Barafort, B., O'Connor, R.V., Poth, A., Messnarz, R. (eds.): Systems, Software and Service Process Improvement. Springer Communications in Computer and Information Science, Vol. 425 (2014), pp. 285–295. 3. Tichkiewitch S., Riel A.: Integration to Face Modern Quality Challenges in Automotive, Procedia Engineering, Volume 97, 2014, Pages 1866-1874, ISSN 1877-7058, http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2014.12.340. 4. International Organization for Standardization (ISO): ISO 26262. Road vehicles – Functional safety – Parts 1 – 9 (2011) 5. Automotive SPICE standard, dostupný z www: http://www.automotivespice.com/download/ 6. Odkazy na aktuální a relevantní zdroje prezentované na stránkách předmětu.

Doporučená literatura:

Klaus Hoermann, Markus Mueller, Lars Dittmann, Joerg Zimmer, Automotive SPICE in Practice: Surviving Implementation and Assessment, Rocky Nook, 2008 Steffen Herrmann, Dirk Duerholz, Ralf Staerk, Stefan Kriso, SAFETY Essentials: ISO 26262 at a glance (E/E Engineering Essentials), Kugler Maag Cie, 2015 Kai Yang, Basem EI-Haik, Design for Six Sigma: A Roadmap for Product Development, McGraw-Hill Education; 2 edition, 2008

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Plnění bodovaných úkolů na cvičeních a písemné a ústní ověření znalostí zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky ns studenty nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Úvod - základní přehled o účelu a potřebě AutomotiveSPICE, funkční bezpečnosti a SixSigma. Potřeba integrovaného přístupu. 2. Připravenost organizace - z pohledu AutomotiveSPICE. 3. Připravenost organizace - z pohledu funkční bezpečnosti. 4. Připravenost organizace - z pohledu SixSigma a integrovaný náhled. 5. Životní cyklus - z pohledu AutomotiveSPICE. 6. Životní cyklus - z pohledu funkční bezpečnosti. Životní cyklus - SixSigma a integrovaný náhled. 7. Vyspělostní úrovně - z pohledu AutomotiveSPICE a vyspělostní úrovně - z pohledu funkční bezpečnosti. 8. Vyspělostní úrovně - z pohledu SixSigma a integrovaný náhled. 9. Hodnocení a audit - z pohledu AutomotiveSPICE a hodnocení a audit - z pohledu funkční bezpečnosti. 10. Hodnocení a audit - z pohledu SixSigma a integrovaný náhled. Projekt: Projekt bude spočívat ve vypracování hodnocení procesů a jejich vyspělostních úrovní na ukázkových zadáních.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Plnění bodovaných úkolů na cvičeních a písemné a ústní ověření znalostí zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: účast >= 80 %

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní