460-2052/01 – Úvod do programování (UPR)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Gaura, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Gaura, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER0134 Ing. Jakub Beránek
DOH089 Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
GAJ03 doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
GAU01 Ing. Jan Gaura, Ph.D.
HOL570 Ing. Michael Holuša, Ph.D.
SVO0175 Ing. Radek Svoboda
TRN0038 Ing. Daniel Trnka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy procedurálního programování a jeho reálného použití při řešení některých úloh programování. Posluchači jsou seznámení s celkovým ekosystémem vývoje software od jeho zápisu, přes kompilaci, ladění, ale také s tím, jak správně dokumentovat zdrojové kódy. Nedílnou součástí je pochopení principů práce s pamětí počítače a jak jsou v ní reprezentována data.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět uvádí posluchače do všech základnách problémů vývoje software pomocí procedurálního programování. Jsou probírána témata jednoduchých datových tupů, dynamické alokace paměti, ladění programů, práce se soubory, strukturované datové typy. Je také vysvětleno používání knihovních funkcí.

Povinná literatura:

STROUSTRUP, Bjarne. Programming: principles and practice using C++. Second edition. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2014. ISBN 978-0321-992789. VIRIUS, Miroslav. Jazyky C a C++: kompletní průvodce. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. Knihovna programátora (Grada). ISBN 978-80-247-3917-5. HOLDEN, Daniel. Build Your Own Lisp, CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition, 2014, ISBN 978-1501006623.

Doporučená literatura:

Kochan, Stephen, G. : Programming in C (3rd Edition) 3rd Edition, 2004, ISBN 978-0672326660. HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. Praha: [Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT], 2015. ISBN 978-80-7232-383-8. GRIFFITHS, David. Head First C, Shroff; First edition, 2012, ISBN 978-9350236925.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání průběžných úloh vypracovávaných na cvičeních. Absolvování závěrečné písemky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní informace k výuce. Představení jazyka C. Základní datové typy, pojem proměnné, tisk na standardní výstup. Definice funkce. Základy řízení toku programu. 2. Reprezentace řetězců, práce s dynamickou pamětí. 3. Strukturované datové typy a práce s nimi. Základy ladění programů. 4. Práce se soubory. Načítání a ukládání dat do textového a binárního souboru. 5. Využití rekurze. 6. Testování programů, dokumentace zdrojového kódu. 7. Stručný úvod do konceptů jazyka C++. Cvičení: 1. Seznámení se s vývojovým prostředím. Kompilace zdrojového kódu. 2. Základní datové typy, pojem proměnné, tisk na standardní výstup. 3. Definice funkce. Základy řízení toku programu. Načítání dat ze vstupu. 4. Reprezentace řetězců, a práce s nimi. 5. Práce s dynamicky alokovanou pamětí. 6. Využití dynamicky alokované paměti pro implementaci jednoduchých datových struktur. 7. Strukturované datové typy a práce s nimi. Použití preprocesoru. 8. Základy ladění programů. 9. Práce se soubory. Načítání a ukládání dat do textového a binárního souboru. 10. Využití rekurze a její vztah k cyklům. 11. Testování programů, dokumentace zdrojového kódu. 12. Využití některých knihovních funkcí. 13. Stručný úvod do konceptů jazyka C++. 14. Závěrečný test.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku