460-2052/02 – Úvod do programování (UPR)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Gaura, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Gaura, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOL0133 Ing. Vít Doleží
GAU01 Ing. Jan Gaura, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy procedurálního programování a jeho reálného použití při řešení některých úloh programování. Posluchači jsou seznámení s celkovým ekosystémem vývoje software od jeho zápisu, přes kompilaci, ladění, ale také s tím, jak správně dokumentovat zdrojové kódy. Nedílnou součástí je pochopení principů práce s pamětí počítače a jak jsou v ní reprezentována data.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět uvádí posluchače do všech základnách problémů vývoje software pomocí procedurálního programování. Jsou probírána témata jednoduchých datových tupů, dynamické alokace paměti, ladění programů, práce se soubory, strukturované datové typy. Je také vysvětleno používání knihovních funkcí.

Povinná literatura:

STROUSTRUP, Bjarne. Programming: principles and practice using C++. Second edition. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2014. ISBN 978-0321-992789. VIRIUS, Miroslav. Jazyky C a C++: kompletní průvodce. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. Knihovna programátora (Grada). ISBN 978-80-247-3917-5. HOLDEN, Daniel. Build Your Own Lisp, CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition, 2014, ISBN 978-1501006623.

Doporučená literatura:

Kochan, Stephen, G. : Programming in C (3rd Edition) 3rd Edition, 2004, ISBN 978-0672326660. HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. Praha: [Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT], 2015. ISBN 978-80-7232-383-8. GRIFFITHS, David. Head First C, Shroff; First edition, 2012, ISBN 978-9350236925.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání průběžných úloh vypracovávaných na cvičeních. Absolvování závěrečné písemky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní informace k výuce. Základní datové typy, pojem proměnné, tisk na standardní výstup. 2. Definice funkce. Základy řízení toku programu. 3. Reprezentace řetězců. 4. Strukturované datové typy a práce s nimi. Základy ladění programů. 5. Práce se soubory. Načítání a ukládání dat do textového a binárního souboru. 6. Využití rekurze. 7. Testování programů, dokumentace zdrojového kódu. Cvičení: 1. Seznámení se s vývojovým prostředím. Spuštění zdrojového kódu. 2. Základní datové typy, pojem proměnné, tisk na standardní výstup. 3. Základy řízení toku programu. Načítání dat ze vstupu. 4. Definice funkce a její použití. 5. Reprezentace řetězců a práce s nimi. 6. Strukturované datové typy a práce s nimi. 7. Základy ladění programů. 8. Práce se soubory. Načítání a ukládání dat do textového a binárního souboru. 9. Využití rekurze a její vztah k cyklům. 10. Testování programů, dokumentace zdrojového kódu. 11. Využití některých knihovních funkcí. 12. Implementace některých abstraktních datových typů. 13. Vykreslování grafických obrazců. 14. Závěrečný test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 30  15
        Vstupní dotazník Jiný typ úlohy  
        Výstupní dotazník Jiný typ úlohy  
        Odevzdání souboru úloh ze cvičení Laboratorní práce 55  28
        Závětečný test Písemka 15  8
Rozsah povinné účasti: Student musí splnit všechny definované úlohy alespoň za minimální počet bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060011) Telekomunikační technika KB P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0713A060008) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060011) Telekomunikační technika KB P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. (nezveřejňovat) 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní