460-2055/02 – Objektově orientované programování (OOP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUD007 doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
RAD0028 RNDr. Ing. Martin Radvanský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen jednak na představení konceptu objektově orientovaného programování, jednak na zvládnutí základních konstrukcí jazyka C++ nezbytných pro návrh objektově orientovaných programů. Po absolvování předmětu bude student rozumět rozdílu mezi strukturovaným a procedurálním přístupem k programování a objektově orientovaným programováním. V omezené míře bude student zvládat praktický objektový návrh programu a implementaci s využitím objektových technik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Objektově orientované přístupy jsou nezbytnou součástí odborné přípravy každého absolventa informatiky. Jde nejen o klíčový koncept přemýšlení, ale také o technologickou podporu softwarových řešení. Předmět je úzce propojen s předmětem Algoritmy 1 a 2, do kterého budou přeneseny a prakticky procvičeny dovednosti spojené s využitím jazyka C++ při návrhu objektově orientovaných programů. Předpokládaným vstupem pro předmět je úspěšné absolvování předmětu Úvod do programování.

Povinná literatura:

Meyer, B.: Object-Oriented Software Construction, Prentice Hall, 1997, ISBN: 978-0136291558. Eckel B.: Myslíme v jazyku C++, GradaPublishing, 2000, ISBN 80-247-9009-2.

Doporučená literatura:

Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. Addison-Wesley Professional, 1997, ISBN 0201889544.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola průběžně zadaných implementací souvisejících s využitím principů objektově orientovaného paradigmatu a ověření znalostí formou odpovědí na kontrolní otázky. Předmět 460-2055/01 Objektově orientované programování má jako povinnou prerekvizitu předmět 460-2052/01 Úvod do programování (student nemůže vykonat zkoušku z 460-2055/01 OOP pokud nezískal klasifikovaný zápočet z 460-2052/01 ÚdP). Písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2079 ZAP Základy algoritmizace a programování Doporučená
460-2052 UPR Úvod do programování Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Vývoj programovacích paradigmat a jazyků, příčiny a důsledky. 2. Aspekty kvality software, znovupoužití. Nevýhody použití klasických přístupů. 3. Třída x objekt. Objekt jako počítačová reprezentace entity reálného světa. Data a funkce objektu, stav objektu. 4. Přehled principů OOP. Zapouzdření, skládání, zasílání zpráv, delegování, dědičnost, polymorfismus. 5. Vznik a zánik objektu I. Konstruktory, destruktory, jak fungují a proč. 6. Veřejná a soukromá část objektu, skrývání implementace. 7. Návrh objektově orientovaného programu I. 8. Jednoduchá dědičnost a důvody pro její použití. Polymorfismus. 9. Virtuální metody. Abstraktní třídy. Typy skrývání implementace. Vícenásobná x jednoduchá dědičnost, problémy a důsledky. 10. Vznik a zánik objektů II. Speciální typy konstruktorů, kopírovací konstruktor. 11. Návrh objektově orientovaného programu II. 12. Šablony (template) a důvody pro jejich použití. 13. Standardní objektové knihovny jazyka C++. 14. Defenzivní přístup k tvorbě objektového programu. Počítačová cvičení: Porovnání zdrojových kódu úloh s obdobným zaměřením a rozsahem, ale s použitím různého přístupu (procedurální x objektově orientovaný). Hodnocení z pohledu struktury, čitelnosti, spravovatelnosti. Ukázka implementace jednoduchých spolupracujících tříd, analýza chování objektů.Návrh třídy s ohledem na skrývání detailů implementace. Implementace jednoduchého objektově orientovaného programu I. Ukázka implementace jednoduché objektové hierarchie (dědičnost), analýza chování objektů. Implementace jednoduchého objektově orientovaného programu II. Ukázka implementace objektového programu s využitím šablon a vybraných tříd standardních objektových knihoven jazyka C++. Ukázka a defenzivní implementace jednoduchého orientovaného programu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti: Je vyžadována stoprocentní účast na cvičeních s výjimkou nemoci potvrzené od lékaře.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století INF P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století INF P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století INF P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060009) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060008) Automobilové elektronické systémy SPA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století INF P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060009) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.