460-2056/01 – Databázové systémy I (DS I)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAC027 doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
CHO247 Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
KRA28 prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
LUK194 Ing. Petr Lukáš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 3+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními pojmy databázových technologií jako je relační datový model, funkční závislosti, normální formy databází a základy standardu SQL. Po absolvování kurzu budou studenti schopni definovat konceptuální model databáze, relační schéma a důraz je zde kladen zejména na zvládnutí základních konstrukcí jazyka SQL dle standardu SQL92, které bude student po absolvování předmětu ovládat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Tento předmět představuje úvod do databázových technologii. Obsahem předmětu je zejména konceptuální modelování, relační schéma a základní SQL příkazy pro definici, manipulaci a dotazování dat.

Povinná literatura:

J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. J. Pokorný: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia Praha, 1992 H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J.D. Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2001.

Doporučená literatura:

M. Krátký, R. Bača: Databázové systémy. http://db.cs.vsb.cz/edu/dbsys.pdf.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- V rámci cvičení budou studenti absolvovat dva testy. První test se zaměřuje na základní znalost SQL SELECT příkazu a druhý test ověřuje schopnosti návrhu, vytvoření a případné změny schématu databáze. - Prezentace a obhájení semestrálního projektu spočívá v návrhu schématu reálného IS (konceptuální model, datový model, JDD SQL skripty, vytvoření série významných SQL příkazů).

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Úvod do databázových technologií. Motivace, nezávislost dat a architektura SŘBD. Relační datový model. - Relační algebra. Základní operace. - Standardy SQL (především SQL 92), úvod k dotazování příkazem Select (základní příkazy, spojení). - SQL Select - Vnořené dotazy Select. - SQL Select - Vnitřní a vnější spojení, agregační funkce a shlukování. - Konceptuální modelování. Entity, entitní typy, vazby, integritní omezení, ER diagram, třídní diagram UML. Převod konceptuálního modelu na model datový. - SQL - jazyk pro modifikaci dat (JMD) and jazyk pro definici dat (JDD); Datové typy. - Funkční a dynamická analýza IS. - Funkční závislosti. - Normální formy a tvorba schématu relační databáze v BCNF. - Přehled a porovnání existujících SŘBD. Cvičení: - Relační datový model. - Procvičování SQL Select s využitím SQL Serveru. - Konceptuální modelování s pomocí Oracle data modeleru. - SQL JDD a JMD. - Funkční závislosti mezi atributy. - Návrh databáze, BCNF. Projekt: návrh schématu reálného IS (konceptuální model, relační datový model, JDD SQL skripty, vytvoření série významných SQL příkazů).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Test znalosti příkazu SQL Select Písemka 40  20
        Test znalosti DDL a DML příkazu SQL Písemka 20  10
        Návrh databáze pro informační systém Projekt 30  15
        Zápočtová písemka Písemka 10  5
Rozsah povinné účasti: Studenti jsou povinni se zůčastnit všech dílčích úkolů klasifikovaného zápočtu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie KS P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie KS K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie KS K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie KS P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika KB K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika INF P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika INF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní