460-2056/02 – Databázové systémy I (DS I)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAC027 doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
CHO247 Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními pojmy databázových technologií jako je relační datový model, funkční závislosti, normální formy databází a základy standardu SQL. Po absolvování kurzu budou studenti schopni definovat konceptuální model databáze, relační schéma a důraz je zde kladen zejména na zvládnutí základních konstrukcí jazyka SQL dle standardu SQL92, které bude student po absolvování předmětu ovládat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Tento předmět představuje úvod do databázových technologii. Obsahem předmětu je zejména konceptuální modelování, relační schéma a základní SQL příkazy pro definici, manipulaci a dotazování dat.

Povinná literatura:

J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. J. Pokorný: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia Praha, 1992 H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J.D. Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2001.

Doporučená literatura:

M. Krátký, R. Bača: Databázové systémy. http://db.cs.vsb.cz/edu/dbsys.pdf.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- V rámci cvičení budou studenti absolvovat dva testy. První test se zaměřuje na základní znalost SQL SELECT příkazu a druhý test ověřuje schopnosti návrhu, vytvoření a případné změny schématu databáze. - Prezentace a obhájení semestrálního projektu spočívá v návrhu schématu reálného IS (konceptuální model, datový model, JDD SQL skripty, vytvoření série významných SQL příkazů).

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Úvod do databázových technologií. Motivace, nezávislost dat a architektura SŘBD. Relační datový model. - Relační algebra. Základní operace. - Standardy SQL (především SQL 92), úvod k dotazování příkazem Select (základní příkazy, spojení). - SQL Select - Vnořené dotazy Select. - SQL Select - Vnitřní a vnější spojení, agregační funkce a shlukování. - Konceptuální modelování. Entity, entitní typy, vazby, integritní omezení, ER diagram, třídní diagram UML. Převod konceptuálního modelu na model datový. - SQL - jazyk pro modifikaci dat (JMD) and jazyk pro definici dat (JDD); Datové typy. - Funkční a dynamická analýza IS. - Funkční závislosti. - Normální formy a tvorba schématu relační databáze v BCNF. - Přehled a porovnání existujících SŘBD. Cvičení: - Relační datový model. - Procvičování SQL Select s využitím SQL Serveru. - Konceptuální modelování s pomocí Oracle data modeleru. - SQL JDD a JMD. - Funkční závislosti mezi atributy. - Návrh databáze, BCNF. Projekt: návrh schématu reálného IS (konceptuální model, relační datový model, JDD SQL skripty, vytvoření série významných SQL příkazů).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        SQL Select Písemka 40  20
        Test znalosti DDL a DML příkazu SQL Písemka 20  10
        Datová analýza pro informační systém Projekt 30  15
        Zápočtová písemka Písemka 10  5
Rozsah povinné účasti: Studenti jsou povinni se zůčastnit všech dílčích úkolů klasifikovaného zápočtu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie EaI P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie EaI P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie EaI P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060011) Telekomunikační technika KB P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060011) Telekomunikační technika KB P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0613A140010) Informatika INF P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok